Temadager

Temadager

Skolelaboratoriet arrangerer fire temadager for lærere i naturfag og matematikk våren 2020.Med fagfornyelsen får læreplanene flere nye temaer som skaper utfordringer for lærere, men også gode muligheter for å gjøre realfagene engasjerende for elevene.

Ved påmelding til etterutdanningskursene brukes www.skolelab.no.

Kurs legges ut fortløpende etter som det blir klart. Det vil også bli sendt ut invitasjon til alle lærere som har registrert seg i databasen til skolelab.no og krysset av for at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.

 

Temadager høsten 2020
 

Evolusjon og miljøgifter

Ved Institutt for lærerutdanning arrangerer vi to temadager for naturfaglærere, hvor temaene er evolusjon og miljøgifter. Dette er sentrale temaer etter 10. trinn og vg 1.

Mer info om Temadag: evolusjon

Mer info om Temadag: miljøgifter

Tid: Kl. 9–16, datoer kommer
Sted: Lysholmbygget, NTNU Kalvskinnet
Målgruppe: Lærere på ungdomstrinn og vg1

 


Påmelding til kurs og temadager

Påmelding til kurs og temadager

Ved påmelding til etterutdanningskurs og temadager brukes www.skolelab.no. Dette er en felles database for alle Skolelaboratoriene i Norge. Her kan du enkelt registrere deg/logge inn som bruker av tilbudet. Etter registreringen kommer du direkte inn og kan melde deg på relevante e-postlister, publisere informasjon om prosjekter og melde deg på kurs.

Kurs legges ut forløpende etter hvert som det blir klart. Dessuten sender vi ut invitasjon til alle lærere som er registrert og har krysset av at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.