Temadag: evolusjon

Temadag: evolusjon


Sted: Lysholmbygget, NTNU Kalvskinnet (LY44)

Tid: Høst 2020, dato kommer

Antall: 30

Målgruppe: Lærere på ungdomstrinn og vg1

Pris: 1000,-

Påmelding: kommer på www.skolelab.no

Kursomtale: Temadagen vil blant annet gå inn på grunnlaget for dagens evolusjonære forståelse av alt liv og biologiens rolle i å forstå menneskelig atferd.

Temadagen ble i utgangspunktet arrangert 12. mars, men ble avbrutt da campus ble stengt pga korona. Programmet kan bli noe nedret til høsten.

Last ned program for temadagen 12. mars (pdf)

Kursansvarlige:
Ellen Andersson, Skolelaboratoriet ved NTNU og
Hilde Ervik, Skolelaboratoriet ved NTNU


Påmelding til kurs og temadager

Påmelding til kurs og temadager

Ved påmelding til etterutdanningskurs og temadager brukes www.skolelab.no. Dette er en felles database for alle Skolelaboratoriene i Norge. Her kan du enkelt registrere deg/logge inn som bruker av tilbudet. Etter registreringen kommer du direkte inn og kan melde deg på relevante e-postlister, publisere informasjon om prosjekter og melde deg på kurs.

Kurs legges ut forløpende etter hvert som det blir klart. Dessuten sender vi ut invitasjon til alle lærere som er registrert og har krysset av at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.

Kommende kurs