Teknologi og programmering i verdensrommet

27. okt. 2020

Teknologi og programmering i verdensrommet

– Workshop for lærere på ungdomstrinnet

Tid: Tirsdag 27. okt. 2020 kl. 09:00–15:30

Sted: NTNU Kalvskinnet

Pris: Deltakelse er gratis, inkludert lunsj, men skolene må selv dekke vikarutgifter.

Påmelding: www.skolelab.no. Lærere fra pilotskoler i KreTek og dernest lærere i Trondheim kommune har fortrinnsrett forutsatt påmelding innen frist satt internt.

Påmeldingsfrist: 20. okt. 2020

Kursbeskrivelse

I samarbeid med NAROM inviterer Skolelaboratoriet ved NTNU til workshop for lærere i naturfag på ungdomstrinnet. Workshopen er en del av KreTek-prosjektet i samarbeid med Trondheim kommune. 
Vi tar for oss sensorer, teknologi med sender/mottaker og programmering satt i sammenheng med verdensrommet og klimaforskning. Praktiske aktiviteter som kan overføres til klasserommet blir vektlagt, samtidig som du får lære om hvordan sensorteknologi brukes i profesjonell virksomhet ved Andøya Space Center. 

Dokumenter

Program for kurset (pdf)

Presentasjon fra kurset: Sensorteknologi  raketter og satelitter (pdf)

Utstyrsliste Teknologi og programmering (docx)

Læringsutbytte

  • Få et innblikk i satellitter og hvilken nytte vi har av disse i det daglige.
  • Bli kjent med hvordan Arduino kan benyttes til å lage et sender-mottakersystem.
  • Få kjennskap til sensorer som benyttes i satellitter og forskningsraketter.
  • Forstå hvordan utvalgte sensorer fungerer.
  • Bli kjent med hvordan data fra sensorer kan presenteres, og hvordan dataene kan tolkes. 

Innholdet er godt tilpasset nye kompetansemål i naturfag i Fagfornyelsen:  

  • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker 
  • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener. 

Videre diskuterer vi hvordan du som lærer kan bruke aktivitetene til å invitere elevene til egen utforskning og kreativitet, i tråd med ny læreplan.  

Deler av det faglige innholdet på fagdagen vil overlappe med andre kurs med Arduino og CanSat-kurs som holdes ved NAROM.

NAROM: Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, og del av Andøya Space Center

KreTek: Prosjektet KreTek – kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet – er et samarbeid mellom Trondheim kommune og NTNU


Påmelding til kurs og temadager

Påmelding til kurs og temadager

Ved påmelding til etterutdanningskurs og temadager brukes www.skolelab.no. Dette er en felles database for alle Skolelaboratoriene i Norge. Her kan du enkelt registrere deg/logge inn som bruker av tilbudet. Etter registreringen kommer du direkte inn og kan melde deg på relevante e-postlister, publisere informasjon om prosjekter og melde deg på kurs.

Kurs legges ut forløpende etter hvert som det blir klart. Dessuten sender vi ut invitasjon til alle lærere som er registrert og har krysset av at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.

Kommende kurs

Kommende kurs

Vi har ingen flere planlagte kurs høsten 2020.