Kurs i havromsteknologi

Skal du undervise "Teknologi i praksis" ? Trenger du gode prosjekter til elevene ?

Bilde som illustrerer kurset Vi bygger radiostyrt båt. Foto: Maren S. Fredagsvik

NTNU tilbyr praktiske kurs for lærere, med prosjekter skreddersydd for valgfagene og som setter faget inn i en moderne høyteknologisk sammenheng.

Institutt for Marin Teknikk tilbyr i samarbeid med Skolelaboratoriet to ulike dagskurs:

•      Transport - Vi bygger radiostyrt båt.

•      Fornybar energi - Vi bygger vind- og vannturbin.

Hvert kurs tar for seg ett omfattende elevprosjekt som dekker store deler av faget. Kursene er praktisk rettet og lagt opp slik at de skal gi deg og elevene dine både mestringsfølelse og en positiv opplevelse i teknologisk rettede fag. De kan også gi elevene dine ideer om en rekke karriere muligheter og yrker - både til lands og vanns!

Mer informasjon om kursene: www.marin.ntnu.no/OceanSpaceExplorer/

Her kan du også legge inn ønske om kurs i din region og bestille gratis utstyr til prosjektene i kursene.

 

Kontaktperson: Maren Skjelstad Fredagsvik, NTNU Skolelaboratoriet

Søknad om utstyr og andre henvendelser, ta kontakt med: Håvard Holm, Inst. for Marin Teknikk

 

Kursmateriale for radiostyrt båt.

Forslag til utstyr og materiell.

Presentasjon fra kurset i Trondheim 4,mars 2016

 
Tue, 06 Sep 2016 12:55:06 +0200

Andre kurs som kan bestilles

Eksperimenter i fysikk

  • Lærere i naturfag, 5.-10.trinn

Eksperimenter i Kjemi

  • Lærere i naturfag, 5.-10.trinn

Videregående GeoGebra-kurs

  • Lærere i matematikk, 8.-10.trinn og Vgs

"Hvordan bygge radiostyrt båt" og "Vi bygger vann- og vindturbin"

  • Lærere i teknologi i praksis, 8.-10.trinn
Fri, 02 Sep 2016 08:04:08 +0200