Programmering og kreativitet i matematikk

TEMADAG

Programmering og kreativitet i matematikk


Sted: Gløshaugen, NTNU

Tid: 10. mars 2020, kl. 9–16

Antall: 25

Målgruppe: Lærere på ungdomstrinnet, men kan også være relevant for høyere og lavere trinn

Pris: Gratis. Kurset finansieres av KreTek (inkludert lunsj), og lærere fra Trondheim kommune har derfor fortrinnsrett.

Påmelding: www.skolelab.no

Kursomtale: I nye læreplaner med Fagfornyelsen kommer programmering inn i flere fag, og elever skal arbeide mer praktisk. På denne temadagen får du grunnleggende kunnskaper om programmering, og vi arbeider praktisk med eksempler på hvordan programmering kan kombineres med kreativitet og elevers faglige arbeid i matematikk.

Kursansvarlig: Berit Bungum, Skolelaboratoriet ved NTNU


Påmelding til kurs og temadager

Påmelding til kurs og temadager

Ved påmelding til etterutdanningskurs og temadager brukes www.skolelab.no. Dette er en felles database for alle Skolelaboratoriene i Norge. Her kan du enkelt registrere deg/logge inn som bruker av tilbudet. Etter registreringen kommer du direkte inn og kan melde deg på relevante e-postlister, publisere informasjon om prosjekter og melde deg på kurs.

Kurs legges ut forløpende etter hvert som det blir klart. Dessuten sender vi ut invitasjon til alle lærere som er registrert og har krysset av at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.

Kurs våren 2020

Kurs våren 2020