Vi lager spill med brikker

Laserkutting, 3D-printing og Tinnstøping

Kurssted:       Vitensenteret Trigger
Tid:                  Mandag 23. okt. og mandag 30. okt. 2017
Antall:             Maks. 16 stk.
Målgruppe:    Lærere i grunnskolen og videregående, spesielt for Kunst og håndversklærere,
                        og lærere som underviser Teknologi og design, Tekonlogi i praksis og Design og redesign
Pris:                kr. 1 800,-

Påmeldingsfrist: 9. okt. 2017

Påmelding:    www.skolelab.no

Kursbeskrivelse:
Kursdeltagerne lærer å bruke laserkutter til skjæring og gravering av plater i finer, MDF eller akryl (spillbrett). Ulike tegneverktøy vil bli foreslått f.eks. OpenSCAD 2D eller annet tegneverktøy som deltagerne er kjent med. Videre vil det bli annledning til å designe enkle brikker bygget opp av romgeometriske figurer ved hjelp av OpenSCAD 3D for utskrift ved hjelp av 3D-printer. Bruk av 3D-printede originaler for framstilling av former for tinnstøyping vil bli demonstrert og diskutert. Deltagerne vil også gjennomgå støyping av tinnfigurer (brikker) i gummiformer, ev. gipsformer. Det legges vekt på at deltagerne føler seg trygge på prosessen fra ide til ferdig utskrift. Kurset vil til en viss grad åpne for personlig design. Vi vil også invitere en lærer fra Sverresborg skole til å fortelle om klassens prosjekt for å lage spillbrett ved hjelp av tegneprogram og bruk av laserkutting og elektronikk. Det vil også bli vist fram eksempler på laserkuttede og 3D-printende gjenstander, og det vil bli delt ut skriftlig kursmateriell.

Det oppmuntres til å ha med egen laptop som deltagerne har administrative rettigheter til. I etterkant åpner vi for at deltagerne kan besøke Trigger med elevene. I denne sammenhengen vil det vært mest aktuelt at en del av arbeidet skjer i klasserommet, men at elevene kan besøke Vitensenteret dersom de ønsker å se at noe av det de har laget skrives ut. 

Kurset er et samarbeid mellom Skolelaboratoriet og Vitensenteret i Trondheim

Kursholdere:       Roy Even Aune, Vitensenteret
                               Nils Kristian Rossing, Vitensenteret/Skolelaboratoriet, NTNU

Kontaktperson:   Nils Kristian Rossing, Skolelaboratoriet, NTNU (nils.rossing@ntnu.no)