Vi låner ut utstyr til skoler

Vi låner ut utstyr til skoler

Forskjellig elektronikkutstyr. Illustrasjon.
Foto: SparkFun Electronics

Her finner du en oversikt over utstyr som kan lånes ut til skoler. Utlån er gratis, men lånetaker må betale frakt eller hente og bringe koffertene selv. Lånetid avtales med Nils Kr. Rossing.

Utstyr som kan lånes fra Skolelaboratoriet

Utlån av utstyr

Mikrokontroller byggesett. Illustrasjon.

Klassesettet inneholder 15 små utviklingskort med en liten mikrokontroller av typen PICAXE 08M2. Settet egner seg ypperlig til å programmere et trafikklys (lysdiodene er plassert på kortet). I tillegg finnes en trykkbryter, en lyssensor og en piezoelektrisk lydgiver. Kabel mellom utviklingskort og PC og batterpakke følger med hvert kort. 

Last ned elevark: Programmering av mikrokontroller.

Programmeringseditoren hentes gratis ned fra nett.
Settet programmeres i Basic. Ta kontakt ved lån, så hjelper vi med oppstart.

Inventors kit fra SparkFun. Illustrasjon.
Foto: SparkFun Electronics

I alt disponerer Skolelaboratoriet 32 Sparkfun Inventors kit (ekstern side), inkludert 32 Arduino UNO mikrokontroller utviklingskort med tilhørende instruksjonsbøker. Settene lånes ut etter behov.

Tegning av et kolorimeter. Illustrasjon.

Et kolorimeter er et måleinstrument for måling av konsentrasjoner i oppløsninger. Konsentrasjonen må gjenspeiles i absorbansen i den fargede væsken. Jo større konsentrasjon, jo dypere farge.

Kolorimeteret finnes også som byggesett "Kolorimeter med kyvettkammer i aluminium eller kapa".

Klassesettet inneholder 15 kolorimeter. I tillegg kreves kyvetter 9V batterier og multimetere for å måle spenning.

Last ned byggeveiledning (pdf)

Bilde av elektrisitetskofferten. Foto.
Foto: Frederiksen Scientific

Elektrisitetskofferten inneholder mye utstyr til å drive forsøk med elektrisitet i forskjellige rom på skolen. Kofferten innholder batterier, lamper, brytere, ledninger, krokodilleklemmer, materialer til testing av ledningsevne, termometere m.m. Det er utstyr til hele 15 elevgrupper. Fyldig veiledning på norsk følger med.

Noen spørsmål som kan besvares: Hvilke komponenter finnes i en elektrisk krets? Hva er forskjellen på en seriekobling og en parallellkobling? Hvordan kan en elektrisk strøm produsere varme, lys og bevegelse ? Hvordan lager man en elektromagnet? Hvilke stoffer leder elektrisitet? Hvorfor er elektrisk strøm farlig?

Bilde av magnetismekofferten. Foto.
Foto: Frederiksen Scientific

Magnetismekofferten inneholder utstyr til hele 15 elevgrupper. Den inneholder store og små stavmagneter, vogner for magnetene, skåler for flytende magneter og flre ulike typer kompasser.

Spørsmål som kan besvares: Hvilke stoffer påvirkes av en magnet? Hva er nordpol og sydpol på magneten? Hvilke poler tiltrekker og hvilke frastøter hverandre? Hvordan kan man bygge et kompass?

Loddebolt. Foto.

Den elektroniske byggekofferten inneholder utstyr for bygging av elektronikk. Koffertene inneholder loddebolter, boreutstyr, tenger, utstyr for etsing av kretskort o.l.

Koffert I lånes ut til grupper på inntil 10 elever. 

Koffert II lånes ut til stor gruppe på inntil 30 elever. 

Nærmere beskrivelse av innholdet i kofferten (pdf)

Små LED-lys og motstander i en haug. Illustrasjon.

Den elektroniske målekofferten inneholder utstyr for måling på komponenter og en elektronisk krets. Den inneholder 20 multimetere, 10 koblingsbrett, komponenter, ledninger og batterier. 

Kofferten passer for en elevgruppe på 20 elever der elevene arbeider parvis. 

Mer informasjon om innholdet i kofferten (pdf)

Kasse med diverse snekkerutstyr. Foto.
Bilde hentet fra sprell.no

Snekkerkofferten inneholder håndverktøy for 5 grupper elever (ca.20 stk). Kofferten egner seg ypperlig til bygging av modellhus i forbindelse med f.eks. emnet Teknologi og design i ungdomsskolen.

Kofferten inneholder bl.a. sager, tvinger, kniver, vatere, hammere, limklemmer, gjærkasser, høvler, tomstokker, murspader, stiftemaskiner, limpistoler m.m.

Mer informasjon om innholdet i kofferten (pdf)

Diverste elektronisk utstyr som kofferten inneholder. Illustrasjon.

Kofferten inneholder 8 komplette utviklingssett for mikroprosessorer med powersupply og parallellkabel (PIC16F84A). I tillegg følger programvare for programmering i assambly. 

Klassesett med C-kompilater og C.kurs på CD kan kjøpes fra norsk leverandør Per Wiik AS. Evt. kan settene brukes ved Skolelaboratoriets datalab som har installert komplett programpakke. 

For mer informasjon se: www.perwiik.no (Velg Undervisning og deretter Matrix Multimedia). 

Bilde av seks modell-bruer. Foto.
Bilde hentet fra www.contre.no

Kassene inneholder deler samt enkel beskrivelse for bygging av ulike broer. 

Byggesettene illustrerer ulike stabile og hengende konstruksjoner som normalt brukes i forbindelse med brokonstruksjon og er egnet for bruk i det tverrfaglige emnet Teknologi og design. 

Mer informasjon finnes på nettsidene til ConTre (ekstern side).

Loddebolt. Foto.

Koffertene inneholder det som trengs for lodding i et klasserom.

Kofferten inneholder 16 loddebolter med stativ, 16 sideavbitere og en tinnsuger. Loddetinn og spredere (stikkontakter) er ikke inkludert.

Kofferten er innkjøpt for prosjektmidler fra SIEMENS.

Et intelligent modellhus. Illustrasjon.

Husene er formet som kofferter og inneholder ulike sensorer (IR, røyk, brytere, temperatur, lys og fuktighet) og aktuatorer (lys, vifte, varme, alarm). I tillegg til SIEMENS styringssystem, LOGO. Ved hjelp av et profesjonelt dataprogram kan de ulike sensorer og aktuatorer knyttes sammen slik at en gir huset den funksjon en ønsker.

Modellhuset er grundig beskrevet i SL-serien nr.7 Fra elektriske kretser til intelligente hus (pdf).

Opplegget passer godt for grunnkurs elektro og i faget teknologi og forskningslære.

En testrigg. Illustrasjon.
Bilde hentet fra www.contre.no

Testriggen er utviklet av Jens Jacob (JJJ Consult) for bruk i skolen. Den egner seg spesielt for bruk i faget Teknologi og forskningslære i videregående skole og emnet Teknologi og design i ungdomsskolen.

Med testriggen kan en utføre trykk- og strekkforsøk med ulike materialer. Kreftene kan måles enten ved hjelp av mekaniske badevekter eller ved hjep av strekklapper limt på testobjektene eller til spesielle lastceller.

Sammen med utstyret følger en elektronisk målebru og noen strekklapper. Målebrua er spesielt utviklet for bruk i skolen i et samarbeid mellom JJJ Consult, Andreas Gurk elektronikk og Skolelaboratoriet ved NTNU. 

Ulike undervisningsopplegg er fyldig beskrevet i et medfølgende hefte og CD med dokumentasjon og videoer.

Utstyr kan kjøpes som byggesett eller leveres ferdig fra www.contre.no. Nettstedet inneholder også detaljert byggeveiledning dersom en ønsker å kjøpe inn komponentene selv og bygge opp testlaboratoriet på egen skole. 

Den måletekniske delen er også beskrevet i det blå heftet  Grunnleggende elektronikk og sensorteknikk (pdf).

Former for støping av betongbjelker. Illustrasjon.
Bilde hentet fra www.contre.no

Testing er viktig innen alt av eksperimentelt arbeid. Dette gjelder også når man arbeider med bygningsmaterialer som f.eks. betong. Skolelaboratoriet tilbyr derfor, i samarbeid med ConTre, en egen kasse med former for støping av betongbjelker i liten skala. Kassen inneholder også materiell og emner til å lage former for sylinderprøver. Kassen inneholder deler til 5 støpeformer, (byggesett) "armeringsstål", materiell til å lage prøvesylindre mm, samt veiledningsmateriell.

Øvingsopplegget egner seg for den "unge ingeniøren" og den "unge forskeren" i faget Teknologi og forskningslære, eller for byggfag innen yrkesopplæring. Undervisningsmateriellet kombineres med testriggen og måleutstyret.

Materiellet som lånes ut ved Skolelaboratoriet er gitt av Statens veivesen, men kan også kjøpes hos ConTre – v/JJJ Consult AS (www.contre.no).