Kurs på bestilling

Kurs på bestilling

Solceller som blir ladet av en lampe. Foto.
Foto: Maren Fredagsvik/NTNU

Skoleeiere og skoler kan bestille kurs eller korsmoduler som tidligere er avholdt, eller få skreddersydde kurs eller fagdager. Kursene kan enten holdes i Skolelaboratoriets lokaler eller, om mulig, ved den aktuelle skole. Vi arbeider med at flere av våre kursmoduler kan bestilles på denne måten. Vennligst ta kontakt om det er spesielle kurs eller tema som ønskes. Vi tar forbehold om kapasitetsbegrensning.

Kontakt: Ingeborg Berg, Skolelaboratoriet ved NTNU

Vi tilbyr nå følgende lærerkurs på bestilling:

Programmering

Matematikk

Fornybar energi

Elektrisitetslære

3D-printing