Fra satellittbilder til lokal miljøutforskning

Klarer du å finne en fotballbane på satellittbildet nedenfor? Er den banen ekte gress eller kunstgress?

             Satellittbilde med synlig lys                                          Satellittbilde med IR-sensor

Satellittbilder fotografert ved ulike bølgelengder kan gi unik informasjon om vegetasjon, klima og miljø på stedet. Bildematerialet med tilhørende programvare for bildeprosessering ligger fritt tilgjengelig for bruk i klasserommet.

 

Kurssted: Realfagbygget, NTNU Gløshaugen, Trondheim

Tid: 25. og 26.april, 2019 - Oppstart kl.09.00 på torsdag og avsluttes innen kl.15.00 på fredag  

Målgruppe:  Lærere som underviser i naturfag, geografi, geofag eller teknologi- og forskningslære

Kursprogram: Kursprogrammet kan lastes ned her.

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: Onsdag 10.april

Påmelding:  www.skolelab.no

Arrangør:  Skolelaboratoriet ved NTNU, i samarbeid med NAROM

Kursholdere:  Anita Grønseth og José Miguel González Pérez, NAROM

Kursomtale:

Miljø, klima og bærekraftig utvikling er svært aktuelle tema i samfunnsdebatten både i Norge og globalt. Derfor har disse temaene også fått stor plass i utkastet til den nye læreplanen. De nye læreplanene vektlegger også sterkt aktiv læring og gir rom for undring og utforskning. Nyttige digitale hjelpemidler som satellittbilder, kart fra Google Earth og GPS-app’er er gratis tilgjengelig for alle som ønsker det. Disse gir elevene store muligheter til å jobbe med relevante problemstillinger på autentiske data, og dermed drive egen utforskningen av miljøet både lokalt og globalt.

Skolelaboratoriet i samarbeid med NAROM ønsker i denne to dagers workshopen å gi deg som lærer trygghet og øvelse i hvordan du kan bruke satellittbilder og andre digitale verktøy sammen med elevene dine for å skape engasjement og motivasjon rundt realfagene. Det blir god tid til å prøve ut aktivitetene selv (innendørs og utendørs) og til å reflektere sammen med andre lærere om hvordan dette kan brukes på akkurat din skole, i ditt lokalmiljø.

Læringsutbytte:
Som lærer vil du få:

 • Økt forståelse for hvordan satellitter brukes for å overvåke planeten vår
 • Økt kunnskap om vær og klima, hvordan værsystemer, havtemperatur og havstrømmer kan overvåkes ved hjelp av satellittbilder
 • Økt trygghet og praksis i bruk av verktøyene Google Earth, EO-Browser og GPS app for mobiltelefon for utvikling av eget undervisningsopplegg ved egen skole
 • Økt kjennskap til ulike metoder for å gi elevene mulighet til å undersøke egne problemstillinger med hensyn på klima, miljø og bærekraftig utvikling

Reflektere, gjennomføre og presentere eget undervisningsopplegg knyttet til klima, miljø og bærekraftig utvikling ved bruk av satellittbilder

 

Innhold dag 1:

 • The Big Picture: Hvordan bruke satellittbilder i undervisningen om klima, miljø og bærekraftig utvikling.
 • Metode: Fra satellittbilder til utforskning on-site
 • Øvelse med ressursene: Google Earth, EO Browser, GPS app’er
 • Oppgave: Undersøkelse av vegetasjon nær Gløshaugen
 • Andre eksempler fra lokalt miljø til internasjonalt samarbeid
 • Presentasjon av «Klimadetektiv»
 • Oppsummering og refleksjon

 

Innhold dag 2:

 • Oppsummering dag 1: Hva har vi lært så langt
 • Oppgave/aktivitet: Utvikle en oppgave basert på «klimadetektiv» for din skole/dine elever
 • Presentasjon av ideer for hverandre
 • Oppsummering og refleksjon
 • Evaluering

 

Kontaktperson:               Astrid Johansen, astrid.johansen@ntnu.no