ENSITE

ENSITE

Ensite logoENSITE er et Erasmus+prosjekt som jobber med miljøspørsmål og "socio-scientific issues". Elleve partnere fra Europa jobber med å utvikle moduler for lærere basert på kritisk tenkning, kreativitet, argumentasjon og refleksjon innenfor disse områdene. Teamet fra NTNU jobber med en modul knyttet til plastproblematikk.

Se mer om prosjektet på Institutt for lærerutdanning sine forskningssider (engelsk)