Energiløypa

Energiløypa

Elever som jobber med ei varmepumpe.Foto.
Foto: Ingeborg Berg/NTNU

Energiløypa tilbyr elevene å komme en dag på NTNU Gløshaugen der de får løse oppgaver tilknyttet forskjellige temaer innenfor energi. Aktuelle temaer er solceller, varmepumper, vannkraft og induksjon. 

Elevene deles inn i grupper på 6–7 elever og får følge av en guide som veileder dem gjennom de forskjellige postene. Guiden er student på NTNU. Løypa gjennom postene varer i 5,5 timer, medregnet lunsjpause. Lærerne følger med gruppene for å knytte opplegget opp til egen undervisning i etterkant.

Energiløypa gir elevene mulighet til å studere temaer som er relevante for læreplanen, og har til hensikt å skape interesse for realfag og teknologi. Elevene får også informasjon om aktuelle studietilbud ved NTNU. 

Elever som jobber med et vannkraftverk. Foto.
Foto: Ingeborg Berg/NTNU

Energiløypa ble arrangert for første gang i 2014.

Tidspunkt for gjennomføring

Blir ikke gjennomført høsten 2020 pga. endringer i læreplanen. Vi jobber med å utvikle et nytt tilbud til vg1, mer informasjon om dette kommer.

Aktører

Institutt for energi- og prosessteknikk, Institutt for elkraftteknikk og Skolelaboratoriet ved NTNU

Kontakt

Ingeborg Berg


Jobbe som studentassistent?

Har du lyst til å arbeide som veileder på en eller flere av våre Realfagløyper?

Veiledere på Kjemiløypa 2015. Foto.
Foto: Maren S. Fredagsvik/NTNU

Arbeidet går ut på å veilede en gruppe elever (6–7stk.) gjennom ei løype rundt omkring på Gløshaugen. På de enkelte postene vil det være behov for å forklare oppgaven og veilede elevene i arbeidet, og på enkelte løyper vil det være behov for å demonstrere oppgaven/temaet. Det er en fordel om du har det aktuelle faget i fagkretsen din. 

Arbeidet blir lønnet etter lønnstrinn 22, med unntak av de som har LAOS-kurs eller utdanning tilsvarende bachelorgrad, som blir lønnet etter lønnstrinn 24.

Ta kontakt dersom du ønsker e-post når det utlyses nye stillinger.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med:

Ingeborg Berg

Våre sponsorer:

Våre sponsorer:

 

Logo NTNU

 

Logo Trøndelag fylkeskommune

 

Samarbeidsforum. Logo.

 

Logo Trondheimsregionen