Elevverksted

Elevverksted

To elever som gjør laboratorieeksperiment. Foto

Vi tilbyr følgende elevverksted: 

Elevverksted

elektriske anlegg i modellhus. Foto: Berit Bungum

Sted: Skolelaboratoriet
Omfang: 4 - 5 timer (antall: 16)
Målgruppe: Elever i ungdomsskole
Kurspris: Grunnpris kr. 2 500,- pr. gruppe pluss kr. 100,- pr. modellhus som bygges
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Elevene arbeider to og to med et felles modellhus. Hver elev gruppe monterer sikringer, lys, brytere, kjøkkenvifte m/lysdiode i entre, soverom og kjøkken. De lærer å lodde og montere komponenter. Vanskelighetsgraden økes ved at elevene først følger et ferdig tegnet skjema, for deretter selv å tegne skjema, organisere utlegg og montere komponentene. Ved avsluttet montering, testes anlegget, og man måler strøm og spenning i de ulike kretsene.

Opplegget er utviklet av Runar Baune ved Hovseter ungdomsskole
på oppdrag av Boligprodusentenes forening.

Lærerark - Elektrisk installasjon

Elevark - Måleark for strøm og spenning

Kopioriginal - Vifteblader

Fordypningsstoff - Teknologi i skolen - Bygg et hus, SL4

Nettressurs - BOLIG-abc

Elektronisk terning. Elevverksted.

Sted: Skolelaboratoriet

Omfang: 2 - 3 timer (maks. 24 stk )

Målgruppe: Elever i grunnskole og vgs.

Fag: Naturfag 7. og 9. trinn og VG1
         Teknologi & Design

Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Kurspris: kr. 1 800,- pr. gruppe pluss
                  kr. 55,- pr. elev u/batteri
                  kr. 70,- pr. elev m/batteri

Elevene lærer litt om noen vanlige elektroniske komponenter (batteri, motstand, lysdiode og mikroprosessorer),
får et grunnleggende loddekurs og bygger en elektronisk terning som de får med seg. Kretsens forenklede virkemåte og funksjon gjennomgås. I tillegg omtales statistiske fordelingsfunksjoner før de målinger fordelingsfunksjonene til terningene. Inkluderes matematikkdelen tar opplegget ca 2,5 timer.

Lærerark - Elektronisk terning

Elevark - Elektronisk terning

Kopioriginal - Statistikkark

Fordypningsstoff - Terninghefte

Presentasjon - Presentasjon - Loddekurs

 

Elektronisk fuktighetsdetektor. Elevverksted.

Sted: Skolelaboratoriet/på skolen
Omfang: 2-3 timer (maks. 24 stk )
Målgruppe: Elever i grunnskole og vgs.
Fag: 9 trinn us. - Naturfag og 2 Fy vgs
Kurspris: Grunnpris kr. 1 800,- pr. gruppe pluss kr. 55,- pr. elev u/batteri og kr. 70,- pr. elev m/batteri
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Elevene får en kort gjennomgang av begrepene strøm og spenning. De lærer litt om elektroniske komponenter (batteri, motstand, lys-diode og transistor) deretter bygger de opp en elektronisk krets som de får ta med seg. Kretsen er en liten strøm-forsterker og kan f.eks. brukes til å varsle vannlekkasjer og registrere om det går strøm gjennom kroppen.

Elevark - Bygg en fuktighetsdetektor og Transistoren som bryter

Kopioriginaler - Ingen

Fordypningsstoff - Elektronikk for skolen, SL2

Varmepumpe. Elevverksted.

Sted: Skolelaboratoriet
Omfang: 2,5 timer (maks. 15 stk). Spesialavtale for større grupper
Målgruppe: Elever i ungdomsskole og videregående skole
Fag: Naturfag VG1, Teknologi & design
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Varmepumper finner vi i dag i kjøleskap, frysebokser, systemer for oppvarming, air-condition i bil og i klimaanlegg. Elevene gjør innledningsvis en del enkle eksperimenter som illustrerer prinsippene for varmepumpen: Fordampning, kondensering, koking ved lavt trykk, kondensering ved høyt trykk, fordamnings- og kondensasjonsvarme. Etter en kort teoridel som definerer varmefaktor, måles varmefaktoren til en virkelig varmepumpe.

Læreark - Kondensasjonsvarme

Temperaturstigning
- Varmefaktor - liten varmepumpe
- Varmefaktor - stor varmepumpe

Fordypningsstoff - Varmepumper og solfangere - SL12

Mikrokontroller. Elevverksted.

Sted: Skolelaboratoriet/på skolen
Omfang: 3 timer (maks antall 20)
Målgruppe: Elever i ToF og ToD, eventuelt Fysikk 1
Kurspris: 2 800,- pr. gruppe
Tid: avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Kurset er ment som en første introduksjon til temaet og gir elevene en kort innføring i hva en mikrokontroller er, om inn- og utganger, hva et program er og litt om ulike sensorer og aktuatorer. Størstedelen av tiden går med til å programmere et trafikk-lys. Elevene utfordres til å sette opp lyssekvensen slik vi er vant til å se den, be om grønt for gangfelt med lydsignal og blinkende gult når mørket og kvelden faller på. Utstyret som brukes er så billig og tilgjengelig at skolene selv kan anskaffe det og bruke det i sine egne prosjekter.

Lærerark - Løsningsark - Lyskryss

Elevark - Oppgaveark - Lyskryss

Tilleggsstoff - Programeditor PICAXE

Presentasjon - Introduksjon til mikrokontrollere 

Bilde som viser kobling med arduino. Elevverksted.

Sted: Skolelaboratoriet/på skolen

Omfang: 5,5 timer (maks. antall: 24)
Målgruppe: Elever i ToF (vgs) og TiP (us)
Kurspris: kr. 2 900,- pr. gruppe 
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Kurset baseres på Sparkfun's Inventors kit og gir en grunnleggende innføring hva en mikrokontroller er og programmering av mikrokontrollere i programmeringsspråket C. Dessuten vil bruk av sentrale komponenter og noen utvalgte sensorer bli omtalt og anvendt. Elevene vil gjennom kurset få gradvis få større utfordringer. De lærer om strukturering av programmet, deklarasjon og bruk av variable, les og skriv til porter, bruk av funksjoner m.m. Settene kan deretter lånes ut slik at en kan fortsette arbeidet på egen skole.

Tilbudet er støttet økonomisk av ATMEL Norge AS

Lærerark - Oppgavebok (engelsk) 

Elevark - Første oppgavesett

Presentasjon - PPT-presentasjon

Bygging av varmluftsballong. Elevverksted.

Sted: Skolelaboratoriet
Omfang: 1,5 - 2,5 timer (antall: 21)
Målgruppe: Elever i ungdomsskole og videregående skole
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Kurset gir en innføring i grunnleggende fysikk knyttet til varmluftsballonger. Dernest får elevene anledning til å bygge en ballong i silkepapir med et volum på ca. 0,5 m3. Når den er ferdig, lærer de hvordan de skal fyre opp og slippe ballongen. Oppsending med varme kan gjøres på vinterstid med snø på bakken. På sommeren kan ballongen sendes opp uten medbrakt varme.

Elevark - Byggeveiledning Varmluftballong

Fordypningsstoff - Utdrag fra "Fysikkeksperimenter"

Presentasjon - Presentasjon av varmluftsballong

 

Sted: Skolelaboratoriet/på skolen

Omfang: 2,5 - 3 timer (antall: 24)
Målgruppe: Elever i ungdomsskole og videregående skole
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Etter en kort innføring i hva stereosyn er, får de anledning til å prøve å se stereoskopisk ved hjelp av to bilder. Ved å skjele bildene over hverandre skal de se et tredimensjonalt bilde. Dernest tar elevene sine egne stereoskopiske bildepar ved hjelp av digitalkamera og lager et enkelt stereoskop ved hjelp av to luper. Bildene monteres og skrives ut på fargeskriver slik at de passer til stereoskopet. De får også anledning å se og lære om tilfeldighetsstereogrammer og anaglyfe bilder (rød/cyan-farget). Ved hjelp av komplementære fargefilter får elevene se en 3-D-film og demonstrert hvordan de kan anaglyfe bilder.

Målsetningen er at elevene skal bli seg bevisst sitt eget syn i tillegg til å bruke digitale hjelpemidler, linser og fargefilter i utforskingen av stereosyn.

Kopioriginaler - Mal stereoskop

Fordypningsstoff - Stereoskopisk syn m.m. Rev 1.1

Sted: Skolelaboratoriet/på skolen

Omfang: 2 - 2,5 timer (antall: 15)
Målgruppe: Elever i ungdomsskole og
                      videregående skole
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe

Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Kurset gir en kortfattet innføring hva matematisk modellering er og hvilken betydning dette har for naturvitenskapen. Videre omtales datainnsamling, tabellering og tegning av grafer, visuell eller matematisk regresjon, diskusjon av feilkilder. Den mest omfattende delen av kurset består av en praktisk øvelse, enten som strikkhopp eller måling av tonehøyden fra flaskelyd. Det arbeides også med å tilby flere ulike modelleringsoppgaver tilpasset klassetrinn og fag. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Lærerark      

Elevark 

Fordypningsstoff - Matematisk modellering Rev. 3.6

Presentasjon -  Presentasjon - norsk

 

Chemistry Bachelor students lab assignments. Department of Chemistry. Photo: Per Henning/NTNU

Sted: Skolelaboratoriet
Omfang: 3 timer (maks. 24 stk)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Fag: Kjemi 1 og Kjemi 2
Kurspris: Kr. 2 800,- pr. gruppe
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Ellen Andersson

Dette forsøket er knyttet til forurensning av vann i hav og kystområder. Forsøket er bygget opp rundt en artikkel publisert i Science i november 2006, "Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services". Elevene får lære om analysemetoder og forskning knyttet til vannkjemi. Forsøket gjennomføres ved bruk av spektrofotometri, der elevene tester innholdet av kobber i vann. Bruk og funksjon av spektrofotometer vil være en hoveddel av forsøket, i tillegg vil elevene vil lære pipetrering og tillaging av standarder for måling av kobberkonsentrasjon i vann. Til slutt i forsøket blir det gitt en innføring i bruk av Excel slik at elevene blir i stand til å gjøre enkle beregninger og lage grafer knyttet til forsøket.

Bilde fra Biologiløypa 2015. Foto: Maren S. Fredagsvik

Sted: Skolelaboratoriet
Omfang: 5 timer (maks. antall: 21)
Målgruppe: Elever i videregående, Biologi 2
Pris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Ellen Andersson

Dette laboratoriekurset er bygget opp av fire deler, der elevene gjennomgår både klassisk- og moderne DNA-profilanalyse. De fire delene består av isolering av DNA, kutting av DNA med restriksjonsenzymer, PCR og elektroforese.
Elevene får en innføring i hvordan kriminalteknikere arbeider, og hvilke krav som stilles til systematikk og hygiene når man arbeider med biologiske spor i kriminalsaker. I tillegg lærer elevene å bruke moderne utstyr, som mikropipette, PCR-maskin, vortexer og mikrosentrifuge. Deler av forsøket kan også utføres med enkelt utstyr fra The University of Reading. Det er også mulig å gjennomføre bare enkelte deler av forsøket.

Gråspurv. Foto: Oddvar Heggøy

Sted: Skolelaboratoriet
Omfang: 6 timer (maks. 21 stk)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Fag: Teknologi og forskningslære, Biologi 1, Biologi 2
Kurspris: Kr. 2 800,- pr. gruppe
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Ellen Andersson

Undervisningsopplegget kombinerer økologi, matematikk og molekylære metoder. Det er laget med bakgrunn i et større forskningsprosjekt på Helgelandskysten, som er en del av "Population Biology Centre" ved Institutt for biologi ved NTNU.

Elevene vil lære om genetiske undersøkelser av kjønn og farskap hos gråspurv i laboratoriet ved å anvende PCR og elektroforese som analysemetoder. for å vises hvordan forskere ved NTNU kjønnsbestemmelser fugl.

Siste del av kurset brukes til matematiske og statistiske beregninger av resultatene ved bruk av IKT. Blant annet skal elevene, teste hypoteser om kjønnsfordeling, og beregne seleksjon, arvbarhet og evolusjonær respons i et gitt trekk hos gråspurv.

I tillegg får elevene lære om blant annet planlegging og gjennomføring av et naturvitenskapelig prosjekt, samt hvordan teorier, hypoteser, og modeller brukes i forskning.

Fordypningsstoff - Gråspurv, farskap og forskningsmetoder SL3

 

Sted: Skolelaboratoriet/Inst. for fysikk

Omfang: 2,5 timer (antall: 15)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Kurset gjennomgår hva en solfanger er og hvordan varme overføres fra solfangeren til en radiator fylt med vann. Elevene måler lysinnstråling, og temperatur i solfangeren og i radiatoren med jevne mellomrom i løpet av en time. Til sist beregnes virkningsgraden for systemet.

Elevark - Elevark solfangerlab.

Kopioriginaler - Ingen 

Fordypningsstoff -  Varmepumper og solfangere - SL12

Bilde fra Energiløypa 2015. Foto: Maren S. Fredagsvik

Sted: Skolelaboratoriet/Inst. for fysikk
Omfang: 2,5 timer (antall: 15)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Kurset omtaler hva solceller er og hvordan de virker. Om ønskelig kan det også tilbys en kortfattet oversikt over energisituasjonen og hvilken betydning solceller har i denne sammenheng. Dessuten gjør elevene målinger og karakteriserer solceller. De måler også solcellenes virkningsgrad. Elevene jobber i grupper på tre og tre.

Elevark - Elevark - solceller

Fordypningsstoff - Solceller - hefte

Bilde som illustrerer elvverkstedet datalogging av lyd

Sted: Skolelaboratoriet
Omfang: 2-3 timer (maks. antall: 20)
Målgruppe: Elever Fysikk 2 i videregående skole
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe

Kursansvarlig: Astrid Johansen

Kurset gir en kort innføring i hvordan lyd behandles digitalt for lagring og rekonstruksjon. Vi bruker Pasco GLX datalogger sammen med programvaren DataStudio, lydredigeringsprogrammet Audacity og matematikkprogrammet GeoGebra til å studere ulike fenomener som aliasing, klipping og sveving. Vi ser på virkningen av ulike samplingssfrekvenser og studerer frekvensspekteret til ulike lydkilder.

Elevark - Digital lyd

Fordypningsstoff - Innføring i Audacity

Bilde som illustrerer elevverkstedet datalogging av bevegelse. Foto: frederiksen.eu

Sted: Skolelaboratoriet
Omfang: 2 - 3 timer (maks. antall: 20)
Målgruppe: Elever som arbeider med grafisk
                      framstilling av bevegelse
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Astrid Johansen

Dette kurset kan skreddersys ut i fra behovet til den enkelte gruppe. Ved hjelp av GLX dataloggere og programvaren DataStudio kan posisjon, fart og akselerasjon for en gjenstand registreres, man kan studere de grafiske framstillingene av størrelsene og finne sammenhengen mellom dem. Dette kan gjøres for ulike typer bevegelser, for eksempel fritt fall, bevegelse på skråplan og fall med luftmotstand.

Elevark - Bevegelse

Bilde som illustrerer elevverkstedet datalogging av radioaktivitet

Sted: Skolelaboratoriet
Omfang: 2 timer (maks. antall: 24)
Målgruppe: Elever i videregående skole (Na Vg1)
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Astrid Johansen

Opplegget gir en kort innføring i atommodellen, hva radioaktiv stråling er og de vanligste begrepene som brukes i denne sammenhengen. Ved hjelp av Geigerteller kan gjennomtrengningsevne for alfa-, beta- og gammastråler undersøkes.

Dernest registreres aktiviteten til den radioaktive isotopen barium-137 ved hjelp av geigerteller og datalogger. Målingene gir elevene et inntrykk av den statistiske tilfeldigheten som gjelder for radioaktive stoffer, og samtidig som de ser at halveringstiden er konstant. Fra den grafiske framstillingen av aktiviteten bestemmer elevene halveringstiden for barium-137.

Elevark - Radioaktivitet

Bilde av et kolorimeter.

Sted: Skolelaboratoriet/på skolen
Omfang: 3–3,5 timer (maks. antall: 20)
Målgruppe: Elever i ToF (vgs), ev. Kjemi 2 (vgs)
Kurspris: kr. 800,- pr. gruppe + kr. 160,- pr. byggesett, min. kr. 1 600,-
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Kurset gir en kort innføring i hva et kolorimeter er og den grunnleggende virkemåten. Deretter bygger elevene kyvettekammeret og monterer og lodder opp elektronikken. Virkemåten gjennomgås før de bestemmer standardkurven for en kobber-oppløsning. Om ønskelig kan det avtales en grundigere gjennomgang av elektronikkdelen.

Elevark                 

- Byggeveiledning kyvettekammer (kapa)
- Byggeveiledning kyvettekammer (alu)
- Byggeveiledning elektronikk (kapa)
- Byggeveiledning elektronikk (alu)
- Måling og kalibrering (kapa)
- Måling og kalibrering (alu)

Kopioriginaler     

- Mal kyvettekammer kapa
- Mal kyvettekammer aluminium

Fordypningsstoff  - Bygge og brukerveiledning hefte Rev. 5.2

Presentasjon - Presentasjon og loddekurs

Bilde som illustrerer elevverkstedet praktisk tilnærming til differensialligninger

Sted: Skolelaboratoriet/på skolen
Omfang: 2,0 - 2,5 timer (antall: 24)
Målgruppe: Elever i videregående skole (R3)
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Sammen med elevene settes opp en ligning som beskriver rennende vann fra et hull i en beholder. Prosessen beskrives som en differanseligning som elevene legger inn og simuleringer i Excel. Ved hjelp av måling på beholdere med ulike hullstørrelse, kontrollerer de gyldigheten til simuleringer sine, i tillegg til at ulike feilkilder diskuteres. Deretter gjennomgås en eksakt løsning av ligningen ved å separere variable. Løsningen justeres slik at den i størst mulig grad harmonerer med målingene. Til slutt får de en utfordring som skal sette modellen deres på prøve. Hvem kommer nærmest, hvem har laget den beste modellen?

Målsetningen er at elevene skal skjønne sammenhengen mellom den fysiske prosessen og differensialligningen som beskriver den. Dernest bli bevisst på feilkilder og avvik mellom modell og virkelighet.

Lærerark - Intro til diffligninger

Elevark - Intro til diffligninger

Fordypningsstoff - Matematisk modellering, Rev. 3.6

bilde som illustrerer elevverkstedet design av taurosetter

Sted: Skolelaboratoriet/på skolen
Omfang: 2,5 - 3,5 timer (maks. antall: 20)
Målgruppe: Elever i ToF (vgs)
Kurspris: kr. 2 900,- pr. gruppe 
Tidspunkt: Avtales med kursansvarlig Nils Kr. Rossing

Elevene får innføring i bruk av programmet WinPlot, et gratis-program for plotting av funksjoner. De lærer hvordan de trigonometriske funksjonene sinus og cosinus kan brukes til å beskrive roterende vektorer. Dernest hvordan kombinasjonen av slike roterende vektorer kan beskrive tauverksrosetter. De simulerte rosettmønstrene brukes så til å lage en fysisk taurosett med 2 mm hampetau. Hensikten med verkstedet er å vise hvordan matematikk kan brukes til å beskrive komplekse mønster og være et helt nødvendig verktøy for å eksperimentere og framstille, taumatter og rosetter.

Lærerark - Oppgavehefte

Elevark - Rosettmaler

Presentasjon - PPT-presentasjon