Elevverksted

Elevverksted

To elever som prøver å få lyd i en radio ved hjelp av strøm fra solceller. Foto.
Foto: Ingeborg Berg/NTNU
På grunn av Covid-19 er det dessverre ikke mulig å bestille elevverksteder nå.

Vi tilbyr elevverksteder for både grunnskole (fra 6. trinn) og vgs. Elevverkstedene gjennomføres ved NTNU eller, i enkelte tilfeller, ved egen skole. Beskrivelse, antall og pris står beskrevet under hvert verksted. For bestilling, send e-post til kontakt@skolelab.ntnu.no

Vi tilbyr følgende elevverksteder:

Elevverksted

Elektronisk terning: kretskort med ledlys. Foto.

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen
Omfang: 2–3 timer (maks. 24 stk.)
Målgruppe: Elever på 7. og 9. trinn og vg1
Fag: Naturfag og teknologi & design
Kursansvarlig: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU
Kurspris: kr. 1 800,- pr. gruppe pluss kr. 55,- pr. elev u/batteri, kr. 70,- pr. elev m/batteri
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Elevene lærer litt om noen vanlige elektroniske komponenter (batteri, motstand, lysdiode og mikroprosessorer),
får et grunnleggende loddekurs og bygger en elektronisk terning som de får med seg. Kretsens forenklede virkemåte og funksjon gjennomgås. I tillegg omtales statistiske fordelingsfunksjoner før de målinger fordelingsfunksjonene til terningene. Inkluderes matematikkdelen tar opplegget ca 2,5 timer.

Ressurser

Lærerark: Elektronisk terning (pdf)

Elevark: Elektronisk terning (pdf)

Kopioriginal: Statistikkark (pdf)

Fordypningsstoff (hefte): Matematikk og terningspill (pdf)

Presentasjon: Presentasjon med loddekurs (ppt)

Elektronisk fuktighetsindikator. Illustrasjon.

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen/på skolen
Omfang: 2–3 timer (maks. 24 stk.)
Målgruppe: Elever på 9. trinn  og vg3
Fag: Naturfag og fysikk 2
Kurspris: Grunnpris kr. 1 800,- pr. gruppe pluss kr. 55,- pr. elev u/batteri og kr. 70,- pr. elev m/batteri
Kursansvarlig: Nils Kr. Rossing, skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Elevene får en kort gjennomgang av begrepene strøm og spenning. De lærer litt om elektroniske komponenter (batteri, motstand, lys-diode og transistor) deretter bygger de opp en elektronisk krets som de får ta med seg. Kretsen er en liten strøm-forsterker og kan f.eks. brukes til å varsle vannlekkasjer og registrere om det går strøm gjennom kroppen.

Ressurser

Elevark: Bygg en fuktighetsdetektor (pdf) og Transistoren som bryter (pdf)

Fordypningsstoff (hefte): Elektronikk for skolen, SL2 (pdf)

Mikrokontroller. Elevverksted.

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen/på skolen
Omfang: 3 timer (maks antall 20)
Målgruppe: Elever i teknologi & forskningslære og teknologi & design, eventuelt Fysikk 1
Kurspris: 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Nils Kr. Rossing, skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Kurset er ment som en første introduksjon til temaet og gir elevene en kort innføring i hva en mikrokontroller er, om inn- og utganger, hva et program er og litt om ulike sensorer og aktuatorer. Størstedelen av tiden går med til å programmere et trafikk-lys. Elevene utfordres til å sette opp lyssekvensen slik vi er vant til å se den, be om grønt for gangfelt med lydsignal og blinkende gult når mørket og kvelden faller på. Utstyret som brukes er så billig og tilgjengelig at skolene selv kan anskaffe det og bruke det i sine egne prosjekter.

Ressurser

Lærerark: Løsningsark - Lyskryss (pdf)

Elevark: Oppgaveark - Lyskryss (pdf)

Tilleggsstoff: Programeditor PICAXE (ekstern side)

Presentasjon: Introduksjon til mikrokontrollere (ppt)

Bilde som viser kobling med Arduino. Illustrasjon.

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen/på skolen
Omfang: 5,5 timer (maks. antall: 24)
Målgruppe: Elever i ToF og TIP
Kurspris: kr. 2 900,- pr. gruppe 
Kursansavrlig: Nils Kr. Rossing, skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Kurset baseres på Sparkfun's Inventors kit (ekstern side) og gir en grunnleggende innføring hva en mikrokontroller er og programmering av mikrokontrollere i programmeringsspråket C. Dessuten vil bruk av sentrale komponenter og noen utvalgte sensorer bli omtalt og anvendt. Elevene vil gjennom kurset få gradvis få større utfordringer. De lærer om strukturering av programmet, deklarasjon og bruk av variable, les og skriv til porter, bruk av funksjoner m.m. Settene kan deretter lånes ut slik at en kan fortsette arbeidet på egen skole.

Tilbudet er støttet økonomisk av ATMEL Norge AS

Ressurser

Lærerark: Oppgavebok (engelsk) (pdf)

Elevark: Første oppgavesett (doc)

Presentasjon: Presentasjon med beskrivelser (ppt)

Stereoskopisk bilde av en hund. Foto.

Sted: Skolelaboratoriet/på skolen
Omfang: 2,5–3 timer (maks 24 stk.)
Målgruppe: Elever i ungdomsskole og videregående skole
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Etter en kort innføring i hva stereosyn er, får de anledning til å prøve å se stereoskopisk ved hjelp av to bilder. Ved å skjele bildene over hverandre skal de se et tredimensjonalt bilde. Dernest tar elevene sine egne stereoskopiske bildepar ved hjelp av digitalkamera og lager et enkelt stereoskop ved hjelp av to luper. Bildene monteres og skrives ut på fargeskriver slik at de passer til stereoskopet. De får også anledning å se og lære om tilfeldighetsstereogrammer og anaglyfe bilder (rød/cyan-farget). Ved hjelp av komplementære fargefilter får elevene se en 3D-film og demonstrert hvordan de kan anaglyfe bilder.

Målsetningen er at elevene skal bli seg bevisst sitt eget syn i tillegg til å bruke digitale hjelpemidler, linser og fargefilter i utforskingen av stereosyn.

Ressurser

Kopioriginal: Mal stereoskop (pdf)

Fordypningsstoff (hefte): Speil, speiling og stereoskopisk syn (pdf)

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen/på skolen
Omfang: 2–2,5 timer (maks 15 stk.)
Målgruppe: Elever i ungdomsskole og videregående skole
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Nils Kr. Rossing, skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Kurset gir en kortfattet innføring hva matematisk modellering er og hvilken betydning dette har for naturvitenskapen. Videre omtales datainnsamling, tabellering og tegning av grafer, visuell eller matematisk regresjon, diskusjon av feilkilder. Den mest omfattende delen av kurset består av en praktisk øvelse, enten som strikkhopp eller måling av tonehøyden fra flaskelyd. Det arbeides også med å tilby flere ulike modelleringsoppgaver tilpasset klassetrinn og fag. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Ressurser

Lærerark: Strikkhopp med Barbie (pdf) og Flaskelyd (pdf)

Elevark: Strikkhopp med Barbie (pdf) og Flaskelyd (pdf)

Fordypningsstoff (hefte): Matematisk modellering (pdf)

Presentasjon: Strikkhopp med Barbie (ppt)

Kjemistudent som gjør et eksperiment med pipette og målebeger. Foto.
Foto: Per Henning/NTNU

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Kalvskinnet
Omfang: 3 timer (maks. 24 stk)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Fag: Kjemi 1 og kjemi 2
Kurspris: Kr. 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Ellen Andersson, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Dette forsøket er knyttet til forurensning av vann i hav og kystområder. Forsøket er bygget opp rundt en artikkel publisert i Science i november 2006, "Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services". Elevene får lære om analysemetoder og forskning knyttet til vannkjemi. Forsøket gjennomføres ved bruk av spektrofotometri, der elevene tester innholdet av kobber i vann. Bruk og funksjon av spektrofotometer vil være en hoveddel av forsøket, i tillegg vil elevene vil lære pipetrering og tillaging av standarder for måling av kobberkonsentrasjon i vann. Til slutt i forsøket blir det gitt en innføring i bruk av Excel slik at elevene blir i stand til å gjøre enkle beregninger og lage grafer knyttet til forsøket.

Elev med et rør med ekstrahert DNA i hånda. Foto.
Foto: Maren S. Fredagsvik/NTNU

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Kalvskinnet
Omfang: 5 timer (maks 21 stk.)
Målgruppe: Elever i videregående
Fag: Biologi 2
Pris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Ellen Andersson, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Dette laboratoriekurset er bygget opp av fire deler, der elevene gjennomgår både klassisk- og moderne DNA-profilanalyse. De fire delene består av isolering av DNA, kutting av DNA med restriksjonsenzymer, PCR og elektroforese.
Elevene får en innføring i hvordan kriminalteknikere arbeider, og hvilke krav som stilles til systematikk og hygiene når man arbeider med biologiske spor i kriminalsaker. I tillegg lærer elevene å bruke moderne utstyr, som mikropipette, PCR-maskin, vortexer og mikrosentrifuge. Deler av forsøket kan også utføres med enkelt utstyr fra The University of Reading. Det er også mulig å gjennomføre bare enkelte deler av forsøket.

Gråspurv på gren. Foto.

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Kalvskinnet
Omfang: 6 timer (maks. 21 stk)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Fag: Teknologi og forskningslære, biologi 1, biologi 2
Kurspris: Kr. 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Ellen Andersson, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Undervisningsopplegget kombinerer økologi, matematikk og molekylære metoder. Det er laget med bakgrunn i et større forskningsprosjekt på Helgelandskysten, som er en del av "Population Biology Centre" ved Institutt for biologi ved NTNU.

Elevene vil lære om genetiske undersøkelser av kjønn og farskap hos gråspurv i laboratoriet ved å anvende PCR og elektroforese som analysemetoder. for å vises hvordan forskere ved NTNU kjønnsbestemmelser fugl.

Siste del av kurset brukes til matematiske og statistiske beregninger av resultatene ved bruk av IKT. Blant annet skal elevene, teste hypoteser om kjønnsfordeling, og beregne seleksjon, arvbarhet og evolusjonær respons i et gitt trekk hos gråspurv.

I tillegg får elevene lære om blant annet planlegging og gjennomføring av et naturvitenskapelig prosjekt, samt hvordan teorier, hypoteser, og modeller brukes i forskning.

Ressurser

Fordypningsstoff (hefte): Gråspurv, farskap og forskningsmetoder, SL13 (pdf)

Oppsett til sonfangerlab. Foto.

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen
Omfang: 2,5 timer (maks 15 stk.)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Kurset gjennomgår hva en solfanger er og hvordan varme overføres fra solfangeren til en radiator fylt med vann. Elevene måler lysinnstråling, og temperatur i solfangeren og i radiatoren med jevne mellomrom i løpet av en time. Til sist beregnes virkningsgraden for systemet.

Ressurser

Elevark: Elevark solfangerlab (pdf)

Fordypningsstoff (hefte): Varmepumper og solfangere, SL12 (pdf)

Elever som prøver å få lys i en radio ved hjelp av strøm fra solceller. Foto.
Foto: Ingeborg Berg/NTNU

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen
Omfang: 2,5 timer (maks 15 stk.)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Kurset omtaler hva solceller er og hvordan de virker. Om ønskelig kan det også tilbys en kortfattet oversikt over energisituasjonen og hvilken betydning solceller har i denne sammenheng. Dessuten gjør elevene målinger og karakteriserer solceller. De måler også solcellenes virkningsgrad. Elevene jobber i grupper på tre og tre.

Ressurser

Elevark: Solceller (pdf)

Fordypningsstoff (hefte): Praktisk solcelleteknologi for skolen (pdf)

Bølgelengde og amplitude. Illustrasjon.

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen
Omfang: 2–3 timer (maks 20 stk.)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Fag: Fysikk 2
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Astrid Johansen, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Kurset gir en kort innføring i hvordan lyd behandles digitalt for lagring og rekonstruksjon. Vi bruker Pasco GLX datalogger sammen med programvaren DataStudio, lydredigeringsprogrammet Audacity og matematikkprogrammet GeoGebra til å studere ulike fenomener som aliasing, klipping og sveving. Vi ser på virkningen av ulike samplingssfrekvenser og studerer frekvensspekteret til ulike lydkilder.

Ressurser

Elevark: Digital lyd (doc)

Fordypningsstoff: Innføring i Audacity (pdf)

Bilde som illustrerer elevverkstedet datalogging av bevegelse. Foto: frederiksen.eu

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen
Omfang: 2–3 timer (maks. antall: 20)
Målgruppe: Elever som arbeider med grafisk framstilling av bevegelse
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Astrid Johansen, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Dette kurset kan skreddersys ut i fra behovet til den enkelte gruppe. Ved hjelp av GLX dataloggere og programvaren DataStudio kan posisjon, fart og akselerasjon for en gjenstand registreres, man kan studere de grafiske framstillingene av størrelsene og finne sammenhengen mellom dem. Dette kan gjøres for ulike typer bevegelser, for eksempel fritt fall, bevegelse på skråplan og fall med luftmotstand.

Ressurser

Elevark: Bevegelse (pdf)

Modell av ustabil atomkjerne og symbol for radioaktivitet. Illustrasjon

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen
Omfang: 2 timer (maks 24 stk.)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Fag: Naturfag vg1
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Astrid Johansen, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Opplegget gir en kort innføring i atommodellen, hva radioaktiv stråling er og de vanligste begrepene som brukes i denne sammenhengen. Ved hjelp av Geigerteller kan gjennomtrengningsevne for alfa-, beta- og gammastråler undersøkes.

Dernest registreres aktiviteten til den radioaktive isotopen barium-137 ved hjelp av geigerteller og datalogger. Målingene gir elevene et inntrykk av den statistiske tilfeldigheten som gjelder for radioaktive stoffer, og samtidig som de ser at halveringstiden er konstant. Fra den grafiske framstillingen av aktiviteten bestemmer elevene halveringstiden for barium-137.

Ressurser

Elevark - Radioaktivitet (pdf)

Tegning av et kolorimeter. Illistrasjon.

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen/på skolen
Omfang: 3–3,5 timer (maks 20 stk.)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Fag: ToF og ev. kjemi 2
Kurspris: kr. 800,- pr. gruppe + kr. 160,- pr. byggesett (minstepris kr. 1 600,-)
Kursansvarlig: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Kurset gir en kort innføring i hva et kolorimeter er og den grunnleggende virkemåten. Deretter bygger elevene kyvettekammeret og monterer og lodder opp elektronikken. Virkemåten gjennomgås før de bestemmer standardkurven for en kobber-oppløsning. Om ønskelig kan det avtales en grundigere gjennomgang av elektronikkdelen.

Ressurser

Elevark

Kopioriginaler

Fordypningsstoff: Byggebeskrivelse og brukerveiledning (pdf)

Presentasjon: Bygg og bruk et kolorimeter (ppt)

Bilde som illustrerer elevverkstedet praktisk tilnærming til differensialligninger. Illustrasjon.

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen/på skolen
Omfang: 2–2,5 timer (maks 24 stk.)
Målgruppe: Elever i videregående skole
Fag: Matematikk R2
Kurspris: kr. 2 800,- pr. gruppe
Kursansvarlig: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Sammen med elevene settes opp en ligning som beskriver rennende vann fra et hull i en beholder. Prosessen beskrives som en differanseligning som elevene legger inn og simuleringer i Excel. Ved hjelp av måling på beholdere med ulike hullstørrelse, kontrollerer de gyldigheten til simuleringer sine, i tillegg til at ulike feilkilder diskuteres. Deretter gjennomgås en eksakt løsning av ligningen ved å separere variable. Løsningen justeres slik at den i størst mulig grad harmonerer med målingene. Til slutt får de en utfordring som skal sette modellen deres på prøve. Hvem kommer nærmest, hvem har laget den beste modellen?

Målsetningen er at elevene skal skjønne sammenhengen mellom den fysiske prosessen og differensialligningen som beskriver den. Dernest bli bevisst på feilkilder og avvik mellom modell og virkelighet.

Ressurser

Lærerark: Intro til diffligninger (pdf)

Elevark: Intro til diffligninger (pdf)

Fordypningsstoff (hefte): Matematisk modellering (pdf)

Rosett laget av tau. Foto.

Sted: Skolelaboratoriet, NTNU Gløshaugen/på skolen
Omfang: 2,5–3,5 timer (maks 20 stk.)
Målgruppe: Elever i videregående
Fag: Teknologi og forskningslære
Kurspris: kr. 2 900,- pr. gruppe 
Kursansvarlig: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU
Bestilling: kontakt@skolelab.ntnu.no

Elevene får innføring i bruk av programmet WinPlot, et gratis-program for plotting av funksjoner. De lærer hvordan de trigonometriske funksjonene sinus og cosinus kan brukes til å beskrive roterende vektorer. Dernest hvordan kombinasjonen av slike roterende vektorer kan beskrive tauverksrosetter. De simulerte rosettmønstrene brukes så til å lage en fysisk taurosett med 2 mm hampetau. Hensikten med verkstedet er å vise hvordan matematikk kan brukes til å beskrive komplekse mønster og være et helt nødvendig verktøy for å eksperimentere og framstille, taumatter og rosetter.

Ressurser

Elevark: Rosettmaler (pdf)

Fordypningsstoff (hefte): Design og framstilling av rosetter (pdf)

Presentasjon: Konstruksjon og framstilling av tau-rosetter (ppt)