Nordic ESERO - CanSat for nordiske lærere

15.-16. sept. 2020

Nordic ESERO - CanSat for nordiske lærere


Tid: Oppstart tirsdag 15. sept. 2020 kl. 08:30, avslutning onsdag 16. sept. 2020 kl. 15.

Sted: NAROM ved Andøya Space Center

Målgruppe: 
•    Lærere på vgs som underviser teknologi og forskningslære
•    Lærere i ungdomsskolen som underviser teknologi praksis, programmering, forskningi praksis og teknologi og design

Kursavgift: Kurset gjennomføres som en del av Nordic ESERO prosjektet og er gratis for deltakere fra Norge, Sverige og Finland. Dersom man trekker seg fra kurset etter 3. september eller ikke møter opp, vil man bli fakturert NOK 800,–.

Kost og losji dekkes av NAROM.

Reisekostnader: Man må selv bestille og betale reisen, men kan i etterkant av kurset søke om 50% reisestøtte (maks 2000 NOK).

Påmelding: www.skolelab.no (du må registrere bruker for å melde deg på)

Søknadsfrist: Fortløpende påmelding frem til onsdag 19. august. Maks 24 plasser.

Kursholdere: Bente Jensen og Odd-Einar Cederval Nervik, NAROM og Nils Kr. Rossing, skolelaboratoriet ved NTNU

Kursbeskrivelse

NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for å arrangere kurs for videregående skole, elever og lærere. Cansat er et læringsprosjekt som går ut på å konstruere og bygge en liten satellittmodul (sonde) og som er relativt billig for skolene å gjennomføre. Man kan selv velge hvor mye man vil gjøre ut av det og hvor mye tid man vil bruke, og det gir elevene mulighet til å ha ansvaret for et prosjekt, sette opp budsjett, lage mekaniske og elektroniske løsninger og programmere elektronikken. Selve hjertet i satellittmodulen består av et elektronikk-kort med mikrokontroller (Arduino) som er enkel å programmere og er utviklet bl.a. for å lære elever programmering. Utfordringen for elevene er å holde seg innenfor kostnadsrammer og begrensninger i tidsbruk, vekt og ikke minst volum siden satellittmodulen skal bygges inni en 0,33 liters brusboks (CanSat).

CanSaten skal kunne slippes fra en rakett, en drone eller en ballong, og sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon. En CanSat inneholder instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter.
Les mer om CanSat-konseptet og tilgjengelige undervisningsressurser her.

CanSat har blitt et internasjonalt vellykket konsept som tilbyr studenter og elever et spennende og lærerikt "rom-prosjekt", for å skape økt interesse for realfagene og teknologi. Konseptet passer godt inn i faget teknologi og forskningslære i den videregående skolen og valgfagene teknologi i praksis, programmering og forskning i praksis i ungdomsskolen.

Dersom du ønsker litt repetisjon av  programmering av Arduino, vurder å delta på Arduino – grunnkurs i programmering mandag 14. sept. på samme sted.

Faglig innhold (bl.a.)

 • Forelesninger om CanSat, bruk av elektronikk og sensorer, trådløs overføring og lagring av data
 • Introduksjon til Arduino programmering
 • Praktisk arbeid, bygging, lodding og testing
 • Eksempler på hvordan du kan bruke CanSat i undervisningen din

Læringsutbytte

Målet med kurset er å gi nordiske realfagslærere i videregående skole og ungdomsskole en generell innføring i et romrelatert prosjekt som kan tas i bruk i undervisningen på egen skole.

Noen hovedpunkter:

 • praktisk erfaring med elektronikk og måleteknikk
 • erfaring med å bygge en sonde med elektroniske sensorer
 • introduksjon til programmering av Arduino
 • praktisk arbeid med datalogging og overføring av måledata mellom sonde og bakkestasjon via radio.
 • eksempler på bruk av CanSat i undervisningen
   

Påmelding til kurs og temadager

Påmelding til kurs og temadager

Ved påmelding til etterutdanningskurs og temadager brukes www.skolelab.no. Dette er en felles database for alle Skolelaboratoriene i Norge. Her kan du enkelt registrere deg/logge inn som bruker av tilbudet. Etter registreringen kommer du direkte inn og kan melde deg på relevante e-postlister, publisere informasjon om prosjekter og melde deg på kurs.

Kurs legges ut forløpende etter hvert som det blir klart. Dessuten sender vi ut invitasjon til alle lærere som er registrert og har krysset av at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.

Kommende kurs

Kommende kurs

Vi har ingen flere planlagte kurs høsten 2020.