Bærekraftig utvikling i havet

Etterutdanningskurs:

Bærekraftig utvikling i havet

– Kurssted: Mausund Feltstasjon

Sted: Mausund, Frøya kommune

Tid: 14.–17. april 2020
Avreise fra Trondheim hurtigbåtterminalen 14. april kl. 16:30
Retur fra Mausund 17. april kl. 11:30, med ankomst Trondheim ca. kl. 15.

Forkunnskaper: Ingen spesielle forkunnskaper

Antall: 12 stk

Utstyr: Deltagerne trenger ikke ta med utstyr, kursmateriell inngår i kursavgiften

Målgruppe: Lærere i grunnskolen og i videregående skole

Pris: kr. 3000,- I tillegg kommer reise, overnatting og mat som dekkes av hver enkelt deltaker

Påmelding: www.skolelab.no

Kursholdere:
Odd Arne Arnesen, Mausund Feltstasjon
Ellen Andersson, Skolelaboratoriet ved NTNU
Hilde Ervik, Skolelaboratoriet ved NTNU

Kursomtale: Morgendagens utfordringer i havet, hvordan løser vi dem?
Skal havet forbli bærekraftig for kommende generasjoner, må det tas grep blant oss som enkeltpersoner, nasjonalt og globalt.

Vi vil under samlingen og gjennom felt- og laboratoriearbeid, se tilbake på resultatene av 50 års forsøpling av havet, og hvordan den påvirker næringskjeden. Praktiske eksempler viser hvordan dette kan overføres til klasserommet.

Alle lærere som underviser i temaet bærekraftig utvikling, kan delta på etterutdanningskurset.

Påmelding til kurs og temadager

Påmelding til kurs og temadager

Ved påmelding til etterutdanningskurs og temadager brukes www.skolelab.no. Dette er en felles database for alle Skolelaboratoriene i Norge. Her kan du enkelt registrere deg/logge inn som bruker av tilbudet. Etter registreringen kommer du direkte inn og kan melde deg på relevante e-postlister, publisere informasjon om prosjekter og melde deg på kurs.

Kurs legges ut forløpende etter hvert som det blir klart. Dessuten sender vi ut invitasjon til alle lærere som er registrert og har krysset av at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.

Kurs våren 2020

Kurs våren 2020