Bærekraftig utvikling i havet

Etterutdanningskurs:

Bærekraftig utvikling i havet

– Kurssted: Mausund Feltstasjon

 

Sted: Mausund, Frøya kommune

Tid: 14.–17. april 2020
       Avreise fra Trondheim hurtigbåtterminalen 14.04.20 kl. 16:30
       Retur fra Mausund 17.04.20 kl. 11:30, med ankomst Trondheim ca. kl. 15.

Forkunnskaper: Ingen spesielle forkunnskaper

Antall: 12 stk

Utstyr: Deltagerne trenger ikke ta med utstyr, kursmateriell inngår i kursavgiften

Målgruppe: Lærere i grunnskolen og i videregående skole

Pris: kr. 3000,- I tillegg kommer reise, overnatting og mat som dekkes av hver enkelt deltaker 

Påmelding: www.skolelab.no

Kursholdere: Odd Arne Arnesen, Mausund Feltstasjon
                        Ellen Andersson, Skolelaboratoriet ved NTNU
                        Hilde Ervik, Skolelaboratoriet ved NTNU

Kursomtale: Morgendagens utfordringer i havet, hvordan løser vi dem?
Skal havet forbli bærekraftig for kommende generasjoner, må det tas grep blant oss som enkeltpersoner, nasjonalt og globalt.

Vi vil under samlingen og gjennom felt- og laboratoriearbeid, se tilbake på resultatene av 50 års forsøpling av havet, og hvordan den påvirker næringskjeden. Praktiske eksempler viser hvordan dette kan overføres til klasserommet.

Alle lærere som underviser i temaet bærekraftig utvikling, kan delta på etterutdanningskurset.