Etterutdanningskurs:

Bærekraftig utvikling i havet

– Kurssted: Mausund Feltstasjon

Sted: Mausund på utsiden av Frøya

Tid: 9. - 10. april 2019
       Avreise fra Trondheim hurtigbåtterminalen 08.04.19 kl. 16:30
       Retur fra Mausund 10.04.19 kl. 15:40, med ankomst hurtigbåtterminalen kl. 20:00

Forkunnskaper: Ingen spesielle forkunnskaper

Antall: 12 stk

Utstyr: Deltagerne trenger ikke ta med utstyr, kursmateriell inngår i kursavgiften

Målgruppe: Lærere i grunnskolen og i videregående skole

Pris: kr. 3000,- I tillegg kommer reise, overnatting og mat som dekkes av hver enkelt deltaker 

Påmelding: www.skolelab.no

Kursholdere: Odd Arne Arnesen, Mausund Feltstasjon og
                          Hilde Ervik, Skolelaboratoriet ved NTNU

Kursomtale: Morgendagens utfordringer i havet, hvordan løser vi de? Skal havet forbli bærekraftig for kommende generasjoner, må det tas grep blant oss som enkeltpersoner, nasjonalt og globalt.

Vi vil under samlingen og gjennom felt- og laboratoriearbeid se tilbake på resultatene av 50 års forsøpling av havet, og hvordan den påvirker næringskjeden. Ved bruk av praktiske eksempler, viser hvordan dette kan overføres til klasserommet.

Kurset er tverrfaglig og omfatter blant annet fagene naturfag, biologi og teknologi og forskningslære.