Nordic ESERO – Arduino, grunnkurs programmering

14. sept. 2020

Nordic ESERO – Arduino, grunnkurs programmering


Tid og sted: mandag 14. sept. 2020 kl. 08:30–16:00. NAROM, Andøya Space Center


Målgruppe:

 • Lærere som ønsker litt oppfrisking av programmeringskunnskapene før CanSat-kurset 15.–16. sept
 • Lærere på vgs som underviser Teknologi og forskningslære
 • Lærere i ungdomsskolen som underviser Teknologi praksis, Programmering og Teknologi og forskningslære

Kursavgift: Kurset gjennomføres som en del av Nordic ESERO prosjektet og er gratis for deltakere fra Norge, Sverige og Finland. Dersom man trekker seg fra kurset etter 3. september eller ikke møter opp, vil man bli fakturert NOK 800,–.

Kost og losji dekkes av NAROM.

Reisekostnader: Man må selv bestille og betale reise, men kan i etterkant av kurset søke om 50% reisestøtte (maks 2000 NOK.)

Påmelding: www.skolelab.no (du må registrere bruker for å melde deg på)

Søknadsfrist: Fortløpende påmelding fram til onsdag 19. august. Maks 24 plasser.

Forberedelser: Installasjon av Arduino programvare på egen PC – veiledning sendes ut

Kursholdere: Odd-Einar Cederval Nervik, NAROM og Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU

Kursbeskrivelse

NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for å arrangere kurs for videregående skole, elever og lærere.

Målet med kurset er å lære grunnleggende kommandoer for avlesning av noen utvalgte sensorer, som spenning, temperatur og trykk, og styring av aktuatorer, som lys og visning av tekst på display. For å bli i stand til dette må man også lære om programstrukturer og de viktigste kommandoene.

Kurset er ment som et introduksjonskurs i programmering for lærere som skal delta på CanSat-kurset 15. og 16. september, men egner seg også som et selvstendig grunnkurs i programmering av Arduino. Kurset er åpent for alle interesserte, men de som også skal delta på det påfølgende CanSat-kurset vil ha førsteprioritet.

Læringsutbytte

Målet med kurset er gi lærere en generell innføring i programmering av Arduino med tanke på å ta det i bruk i egen undervisning.

Videre skal deltakerne:

 • … kunne koble opp Arduino med noen utvalgte sensorer og aktuatorer
 • … kunne utføre grunnleggende programmering av Arduino
 • … kunne hente inn data fra sensorer og brytere og kunne styre aktuatorer
 • … ha kunnskap om de vanligste programstrukturer brukt med Arduino
 • … kunne bruke de vanligste kommandoene
 • … kunne bruke monitor for visning av data

Faglig innhold

Kurset vil basere seg på noen utvalgte prosjekter som deltagerne arbeider med to og to:

 • Vi begynner helt grunnleggende med å få en lysdiode til å blinke
 • Deretter kobler vi til et display og lager en rakettnedtelling
 • Vi kan også bruke displayet til å lage et voltmeter
 • Vi kobler til en trykksensor og leser av lufttrykk og temperatur
 • Vi lager en høydemåler

I tråd med prosjektene vil kurset inneholde en gjennomgang av

 • Arduino mikrokontroller, hva er det?
 • Oppstart og bruk av programverktøy
 • Arduino-kortet, koblingsbrett, elektroniske komponenter, jumpere, programeditoren, grunnleggende programstruktur, innskriving av program, kompilering, opplasting m.m.
 • Lysdioder, oppkobling, digitale porter, styring av LED, ev. LED-display, sekvensiell tenkning m.m.
 • Avlesning av analoge porter, ADC, omregning, bruk av IDE-monitor, opplastning av bibliotek, skrive til lite display, bruk av I2C-buss
 • Avlesning av trykk- og temperatursensorer, omregninger, beregning av høyde, kalibrering

Vi ønsker at hver enkelt skal jobbe i sitt eget tempo, derfor må man regne med at man kanskje ikke rekker å komme gjennom alle oppgavene.

 


Påmelding til kurs og temadager

Påmelding til kurs og temadager

Ved påmelding til etterutdanningskurs og temadager brukes www.skolelab.no. Dette er en felles database for alle Skolelaboratoriene i Norge. Her kan du enkelt registrere deg/logge inn som bruker av tilbudet. Etter registreringen kommer du direkte inn og kan melde deg på relevante e-postlister, publisere informasjon om prosjekter og melde deg på kurs.

Kurs legges ut forløpende etter hvert som det blir klart. Dessuten sender vi ut invitasjon til alle lærere som er registrert og har krysset av at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.

Kommende kurs

Kommende kurs

Vi har ingen flere planlagte kurs høsten 2020.