Program

Program

26.-27. april 2016, Scandic Hell hotell

Konferansier: Kristin Mauseth Vikland, Safetec

 

Dag 1 - 26. april              Samvirke når det virkelig gjelder

10.00   Registrering og kaffe

11.00   Velkommen. Fylkesberedskapssjefene Stine Sætre, Dag Otto Skar og Per Arne Stavnås

11.10   Et steg videre innen sikkerhet og samvirke i Midt-Norge - mål for konferansen.  Kristin Mauseth Vikland

11.20   Bedre beredskap og sikrere krisehåndtering. Alexandra Bech Gjørv, Sintef

11.35   Samvirke eller sammensurium i Midt-Norge. Geir Vinsand, Nivi Analyse

12.20   Samvirke ved akutte hendelser etter Politireformen. Nils Kristian Moe, Trøndelag Politidistrikt

 

13.00   Lunsj

 

14.00   Midt-Norges samhandlingslandskap i endring – Muligheter og trusler. Perspektivstafett med:

 • Per Arne Stavnås, beredskapssjef, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Marit Moe, KS (Kommunesektorens organisasjon)
 • Ebbe Deraas, Trøndelag Heimevern
 • Erlend Vandvik, Helse Midt-Norge
 • Håvard Bye, Brannvesenet Midt IKS
 • Ole Gladsø, FoRF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum)
 • Jan Foosnæs, beredskapskoordinator, NTE Nett
 • Asbjørn Osnes, sjefsingeniør, Norges vassdrags- og energidirektorat Midt-Norge

15.30   Pause

15.45   Grupperefleksjon: ”Sånn skal vi finne hverandre”

16.20   Pause

16.40   Plenumsdiskusjon: Hvordan kan det endrede samhandlingslandskapet forbedre håndtering av akutte hendelser? 

17.20   Hva har dagen gitt oss? Stian Antonsen, Sintef

17.40   Faglig program slutt

 

18.30   Aperitiff i baren i 2. etasje

19.00   Middag

 

Dag 2 - 27. april               Samvirke for å hindre kriser

8.30     God morgen

8.40     Er vi beredt? Et sammenvevd risikobilde krever samkjørt forebygging. Perspektivstafett

Del 1: Samvirke i risiko- og sårbarhetsanalyser - nasjonalt, regionalt og lokalt

 • Cecilie Daae, direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 • Dag Otto Skar, beredskapssjef, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Råg Ranes, plankonsulent, Surnadal kommune 
 • Per Ketil Riisem, seniorrådgiver, Trondheim kommune

Beinstrekk ca kl 10

Del 2:

 • Marianne Aasgaard, rådgiver, Språkrådet: Språkforvirring? Lik og ulik begrepsbruk mellom sektorer og forvaltningsnivå
 • Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet: IKT-trusler og angrep mot infrastrukturen
 • Stein Haugen, professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: Hvorfor mase om risikoanalyse og svarte svaner?

11.30     Grupperefleksjon: "Er vi beredt?"

12.00     Pause

12.15     Plenumsgjennomgang: Alltid beredt. Godt samvirke for å hindre kriser. 

12.40     Sikkerhet og samvirke i Midt-Norge og Norge som helhet. Cecilie Daae, DSB

12.55     Avslutning

 

13.00     Lunsj