Om Sikkerhetsdagene Midt-Norge

Om Sikkerhetsdagene Midt-Norge

 

Sikkerhetsdagene Midt-Norge er et møtested for myndigheter, næringsliv og forskere som vil bidra til å øke samfunnssikkerheten i vår region. 

 

Mål: Etter å ha vært på Sikkerhetsdagene Midt-Norge skal samarbeidet og forståelsen mellom aktørene være styrket, sånn at ressursene skal finne hverandre. 

Du skal ha fått

  • økt forståelse for trusselbildet i Midt-Norge og hvordan håndtere det i praksis
  • diskutert felles utfordringer med gamle og nye kjente

 

Hvem: Kommuner, nødetater, frivillige, utdanningsinstitusjoner, private selskap og andre som ser behov for et sted å komme sammen og gi hverandre kunnskap om hvordan vi kan forebygge, håndtere og lære av kriser. 

 

Hva, hvordan og hvorfor: Sikkerhetsdagene Midt-Norge er en konferanse om regional samfunnssikkerhet som legger vekt på å utvikle strukturer og deltakernes mulighet til å løse praktiske utfordringer – slik at vi hvert år kommer et steg videre i håndteringen av samfunnssikkerhet.
 
 

Bruker historien: Sikkerhetsdagene Midt-Norge er etterfølgeren til trettiåringen Sikkerhetsdagene, som satte sin stolthet i å presentere et bredt spekter av sikkerhetstema. Det gamle slagordet tar vi med oss: "Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag".

 

Arrangører: I samarbeid med de gamle Sikkerhetsdagenes arrangør NTNU/ROSS Geminisenter ble de nye Sikkerhetsdagene Midt-Norge initiert av ansatte ved Safetec, St. Olavs hospital, og fylkesberedskapssjefene i Nord- og Sør-Trøndelag. Konferansen arrangeres derfor av en programkomité fra mange organisasjoner (les mer om komiteen og kontaktinfo).

 

Høyre kolonne