Arrangører

Arrangører

 

Sikkerhetsdagene Midt-Norge arrangeres for første gang i 2016, men med erfaringene fra tretti år med forrige versjon av Sikkerhetsdagene i bagasjen. NTNU's Eirik Albrechtsen har arrangert denne og andre konferanser over flere år, delvis sammen med NTNU Samfunnsforsknings Kristine Vedal Størkersen.

Initiativtakere til utformingen av de nye Sikkerhetsdagene Midt-Norge var bl.a. Marian Nathalie Resell, Safetec, Erlend Vandvik, St. Olavs hospital, og fylkesberedskapssjefene i Nord- og Sør-Trøndelag, Per Arne Stavnås og Dag Otto Skar. Ut fra dette har det utviklet seg et godt arrangørsamarbeid mellom mange organisasjoner.

 

Programkomiteen Sikkerhetsdagene Midt-Norge 2016:

Dag Otto Skar, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Per Arne Stavnås, Fylkesmannen i  Nord-Trøndelag 

Stine Sætre, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kristin Mauseth Vikland og Marian Nathalie Resell, Safetec

Eirik Albrechtsen, NTNU

Gudveig Gjøsund og Kristine Vedal Størkersen, NTNU Samfunnsforskning

Erlend Vandvik, St. Olavs hospital

Stian Antonsen, Sintef

 

Som profesjonell konferanseadministrator har vi fått med oss NTNU Videre, ved bl.a. Eli Vinogradoff.

 

Vil du si oss noe? Kontaktinfo finner du her.

 

Høyre kolonne