Sikkerhetsdagene-karusell

  • Sikkerhetsdagene Midt-Norge, "Før, under og etter kriser i vår region", Scandic Hell, 26.-27. april 2016

Sikkerhetsdagene Midt-Norge<br><span style="font-size:0.8em">før, under og etter kriser i vår region</span>

Sikkerhetsdagene Midt-Norge
før, under og etter kriser i vår region

 

Sikkerhetsdagene Midt-Norge er en konferanse for myndigheter, næringsliv og forskere som vil bidra til å øke samfunnssikkerheten i vår region. 26.-27. april 2016 ble denne konferansen arrangert for første gang, i samarbeid mellom fylkesmennene og sikkerhetsforskningsmiljøet i Midt-Norge.

Til stede på Sikkerhetsdagene Midt-Norge 2016 var aktører fra kommuner, fylkesmenn, brannvesen, helsevesen, politiet, infrastrukturtilbydere- og regulatorer, frivillige, forsvaret, sivilforsvaret, KS, universitet, forskere, vaktselskap, bankvesenet, kirka og andre.

Ideen med Sikkerhetsdagene Midt-Norge er at kommuner, nødetater, frivillige, utdanningsinstitusjoner, private selskap og andre skal komme sammen og gi hverandre kunnskap om hvordan vi kan forebygge, håndtere og lære av kriser. Vi skal forstå hvordan vi kan bli ressursene som møtes når det trengs, slik at vi unngår tragedier.

Sikkerhetsdagene Midt-Norge er etterfølgeren til trettiåringen Sikkerhetsdagene, som satte sin stolthet i å presentere et bredt spekter av sikkerhetstema. Sikkerhetsdagene Midt-Norge er konsentrert om regional samfunnssikkerhet, og vil legge vekt på å utvikle strukturer og deltakernes mulighet til å løse praktiske utfordringer – slik at vi hvert år kommer et steg videre i håndteringen av samfunnssikkerhet. På konferansen skal vi gjøre, ikke bare høre. Det gamle slagordet tar vi imidlertid med oss: "Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag".

 

Høyre kolonne