Historikk

Historikk

 

 

Sikkerhetsdagene Midt-Norge er bygget på tuftene av Sikkerhetsdagene, en bredt anlagt sikkerhetskonferanse som ble arrangert årlig i 1985-2014.

 

Historien om og materiell fra Sikkerhetsdagene vil legges ut på nettsidene våre etter hvert. Ser du etter noe, er det bare å ta kontakt. I mellomtiden kan du lese litt om de gamle Sikkerhetsdagene her:

 

 

Sikkerhetsdagene ble arrangert årlig i Trondheim av ROSS Geminisenter i samarbeid med Tryg. Konferansen ble arrangert hvert år fra 1985 til 2014.

Sikkerhetsdagene tok opp ulike sikkerhetsutfordringer og -problemer, men også suksesshistorier om risikohåndtering. Konferansen hadde bredt dekning av sektorer, arenaer og typer av farer og trusler. Teoretiske og praktiske innfallsvinkler til sikkerhetsarbeid, virkemidler og tiltak ble belyst, sammen med refleksjoner rundt storulykker, det moderne risikosamfunn og risikoer i arbeidslivet.

Sikkerhetsdagene var først ute som møteplass hvor deltakere fra ulike sektorer kunne lære av hverandres erfaringer og kunnskap om risikohåndtering. Konferansen var derfor en viktig arena for kunnskapsformidling og kunnskapsdeling.

Konferansen samlet årlig 2-300 deltakere, og var en ledende konferanse i Norge innen sikkerhetsarbeid. Målgruppen for konferansen var alle som er opptatt av sikkerhetsarbeid: fra næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning, samt studenter, politikere og andre samfunnsengasjerte mennesker med interesse for fagfeltet.

I forbindelse med 20-årsjubileet for Sikkerhetsdagene i 2004, ble det utgitt en bok om noen av temaene som har vært oppe på konferansen ("Fra flis i fingeren til ragnarok").

På Sikkerhetsdagene premierte også forsikringsselskapet Tryg beste hovedoppgave innen sikkerhetsfag gjennom Tryg-prisen.

Arrangementet Sikkerhetsdagene ble til i en tid da en rekke storulykker ga oppgave til nytenkning. Midten av 1980-tallet representerte et tidsskille i sikkerhetsarbeidet, både i Norge og internasjonalt, med spesiell vekt på ledelse- og styringssystemer. Samfunnet har utviklet seg siden, bl.a med globalisering og IKT-utviklingen. Sikkerhetsdagene har opp gjennom årene forsøkt å fange opp endringer og trender innen det brede og omfattende fagfeltet sikkerhet. 

 

Høyre kolonne