Tolke oppgaveteksten

Hvordan strukturere teksten?

Tolke oppgaveteksten

oppgavetekst

En feil mange gjør, kanskje spesielt på eksamen, er å bare lese fort gjennom oppgaveteksten før de begynner å skrive. Det er svært viktig å lese oppgaveteksten nøye og være sikker på at du har fått med deg alt, og at du forstår hva oppgaveteksten ber deg gjøre.

Se etter kommandoord

Du bør se ekstra nøye på hvilke kommandoord som brukes. Kommandoord er verb eller verbfraser som forteller deg hva du skal gjøre. Noen eksempler på vanlige kommandoord:

 • analyser
 • beskriv
 • gjør rede for
 • forklar
 • diskuter
 • drøft

Hvilket kommandoord som brukes, forteller deg også hvilken rolle du som skriver skal ha i teksten. Mens noen kommandoord krever lite personlig refleksjon og synlighet av skriverens stemme, krever andre kommandoord at du inntar en synlig rolle og gjør mer enn å gjengi materiale du har pugget. I de følgende eksemplene kan du se hvordan din rolle som skriver påvirkes av kommandoordet.

 1. Gjør rede for asylpolitikken i Norge under den blå-blå regjeringen.
  I dette eksemplet blir du bedt om å gjøre rede for fakta. Dette krever lite involvering av din stemme, fordi du ganske enkelt skal gjengi fakta og nøkkelegenskaper ved asylpolitikken i Norge.

 1. Analyser asylpolitikken i Norge under den blå-blå regjeringen.
  Dette eksemplet krever en tydeligere stemme fra skriveren, fordi du her skal analysere asylpolitikken. Dette innebærer ikke bare å gjøre rede for fakta om den, men også å analysere hva faktaene innebærer.

 1. Diskuter asylpolitikken i Norge under den blå-blå regjeringen.
  Her kreves det i stor grad at din stemme blir hørt. I besvarelsen av denne oppgaven skal du diskutere for eksempel fordeler, ulemper, sterke og svake punkter i asylpolitikken. Dette innebærer at du må komme med dine egne vurderinger av temaet.

Flere kommandoord

Når du skal besvare en oppgave, er det også viktig å være oppmerksom på at en oppgave ofte har mer enn ett kommandoord. Hvis vi bygger videre på eksemplene ovenfor, kunne en mulig eksamensoppgave for eksempel vært “Gjør rede for asylpolitikken i Norge under den blå-blå regjeringen, og diskuter hvorvidt den har vært positiv eller negativ for den norske økonomien.”

Her blir du først bedt om å gjøre rede for asylpolitikken, og deretter å diskutere den. Dette innebærer at du må strukturere oppgaven din i to deler, hvor du først presenterer fakta om asylpolitikken, og deretter diskutere dens implikasjoner og vellykkethet.

Logo SEKOM

Logo SEKOM