Skriveprosessen – fra notater til ferdig tekst

Hvordan jobbe med oppgaven?

Skriveprosessen – fra notater til ferdig tekst

Når vi skriver, og går gjennom en skriveprosess, jobber vi med teksten fra notater til en ferdig versjon. Underveis i skriveprosessen veksler vi mellom to typer skriving: tenkeskriving og presentasjonsskriving.

Skrive for å tenke

Tenkeskrivinga er en uformell og utforskende type skriving. Da skriver vi for å få ideer og komme videre i tenkinga rundt et tema. Tenkeskriving er den typen skriving vi gjør når vi tar notater, skriver lister og lager tankekart. Da produserer vi en type tekst som er ment å leses bare av oss selv, ikke av andre. Disse tekstene er preget av et personlig språk, og det formelle og rettskriving er ikke lagt vekt på.

Skrive for å kommunisere

Når vi presentasjonsskriver, jobber vi med å gjøre teksten forståelig for andre. Formålet med denne skrivinga er å kommunisere og presentere et stoff for en leser. Siden teksten skal leses av andre, er det viktig å være mottakerbevisst. Dette stadiet er preget av kritisk tenkning, og man stiller seg ofte spørsmål som:

  • Hva ønsker jeg å si med teksten?
  • Hva trenger leseren å vite?
  • Hvordan gjøre teksten forståelig?

Det er også viktig å tenke på at teksten skal ha et korrekt og formelt språk. Vi skriver for å få en god tekst, som skal kunne leses og forstås av leserne.

Vi veksler mellom stadiene

Selv om vi i en skriveprosess både tenkeskriver og presentasjonsskriver, er det ikke slik at disse stadiene er tydelig atskilte fra hverandre. Som regel går vi frem og tilbake mellom disse stadiene gjennom hele skrivearbeidet. På den måten jobber vi både med å få ned nye tanker på papiret når de dukker opp, og samtidig reviderer vi teksten for å gjøre den forståelig for en leser.

Kilde

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis og Hoel, Torlaug Løkensgard (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt.

Logo SEKOM

Logo SEKOM