Skrivesperre – når det sier stopp

Hvordan jobbe med oppgaven?

Skrivesperre – når det sier stopp

mitt perfekte førsteutkast

En eller annen gang vil de fleste av oss oppleve å få skrivesperre i et eller annet stadium av skriveprosessen. Uansett om du ikke vet hvor du skal begynne, eller om du er godt i gang når det sier stopp, kan det være veldig frustrerende å ikke finne de rette ordene. Heldigvis er de fleste tilfeller av skrivesperre midlertidige, og det viktigste er at du ikke gir opp, men tar grep for å komme deg videre. Her er noen tips som kan hjelpe deg ut av skrivesperren:

Startvansker

Det kan være vanskelig å vite hvor du skal begynne når du skal skrive en tekst. Det finnes heldigvis noen teknikker for å hjelpe deg å sortere tankene og komme i gang:

1. Friskriving

Sett en timer eller start en nedtelling, tre til fem minutter er et fint sted å starte. Deretter bestemmer du deg for et tema du skal skrive om eller får noen andre til å gi deg et tema. Deretter begynner selve friskrivingen: Du skal skrive hele tiden mens timeren teller ned, og prøve å ikke ta pauser.

Målet med friskrivingen er ikke å lage en god tekst, eller en sammenhengende tekst, men å generere ord, tanker og ideer. Noen velger også å sku av dataskjermen sin, nettopp for å unngå å fokusere på hvordan teksten blir. Når du er ferdig med friskrivingen, kan du lese teksten. Kanskje har du skrevet ned noe du kan bruke, enten det er en god formulering, eller noe du innser at du må finne ut mer om?

Dette er en øvelse som hjelper deg å generere ideer, samtidig som du finner ut hva du vet om et tema – og hva du ikke vet. I tillegg er denne øvelsen nyttig fordi den kan gjøre deg mer avslappet i din tilnærming til skriving.

2. Ikke begynn med starten

Mange gjør den feilen at de tenker at teksten må skrives fra begynnelse til slutt, slik du ville lest teksten. Dette er ikke nødvendigvis den beste måten å jobbe på, fordi introduksjoner ofte starter med et videre perspektiv enn resten av teksten. Denne vinklingen er ikke alltid så lett å se tidlig i skriveprosessen. Derfor er det ofte lettere å begynne med kapitler som omhandler teori, metode eller resultater. Disse kapitlene er ofte mer rett på sak, og derfor lettere å skrive.

3. Ikke prøv å skrive en ferdig tekst

Vi kan dele inn skriveprosessen i to stadier: det kreative og det kritiske. På det kreative stadiet er målet å generere ideer og tekst. På det kritiske fokuserer du på å bearbeide teksten, slik at den blir leselig og forståelig for andre. Mange bekymrer seg for mye for å skrive noe som er ferdig bearbeidet og perfekt med en gang, og glemmer at de som oftest har tid til å bearbeide teksten etterpå. Førsteutkast er sjelden perfekte, så forsøk å ikke tenke for mye på hvordan den ferdige teksten skal se ut når du begynner å skrive.

Du er godt i gang, men plutselig sier det stopp

Du er kanskje godt i gang med skrivingen, og har allerede skrevet flere avsnitt. Så, plutselig står det helt stille, og du aner ikke hva du skal skrive. Heldigvis finnes det også i dette tilfellet grep du kan ta for å komme i gang igjen:

1. Få tilbakemeldinger fra andre

Når du skriver en tekst, er det lett å lese seg blind på sin egen tekst. Ved å få noen andre til å lese teksten og gi deg respons, kan du få en utenforståendes blikk, og kanskje noen gode ideer. Respons er ofte nyttig når du står fast, fordi du kanskje oppdager ting som bør endres, som igjen kan hjelpe deg å finne ut hvordan du bør fortsette.

2. Begynn et annet sted

Selv om du har bestemt deg for at du skulle skrive metodekapittelet i dag, kan det hende du egentlig føler for å skrive analysen. Hvis du har en idé til et kapittel, skrive det ned, selv om det egentlig ikke var det du hadde planlagt å gjøre. Å skrive noe annet hjelper deg å få distanse til den problematiske delen av teksten. Kanskje vil det kapittelet være greiere å skrive etterpå. Noen ganger vil du også vise tilbake til ting du ikke ennå har skrevet, og på den måten få ideer til ting du bør ha med i andre deler av teksten. Et annet alternativ er også å begynne å skrive midt i kapitlet, i stedet for å begynne fra begynnelsen.

3. Begynn på nytt

Noen ganger har du kanskje allerede skrevet noen setninger av kapitlet, da det plutselig stopper opp. Kanskje har du skrevet deg selv inn i et hjørne uten å innse det? Prøv å åpne et nytt dokument, eller finn frem et blankt ark, og ignorer det du allerede har skrevet for en stund. Noen ganger kan det være lurt å begynne helt på nytt, og se om andre formuleringer fungerer bedre, slik at det blir lettere å skrive videre.

4. Ta en pause

Pauser er viktige, spesielt hvis du har skrevet mye eller lenge uten stans. Gi deg selv lov til å gjøre noe helt annet, og prøv å ikke tenke for mye på teksten du skal skrive.

 

Kilde

Nygaard, Lynn P. (2008). Writing for Scholars. A Practical Guide to Making Sense and Being Heard. Oslo: Universitetsforlaget

Logo SEKOM

Logo SEKOM