Skrivekvelder ved NTNU

Skrivekvelder ved NTNU

To studenter som får hjelp av skriveveileder

Flere avdelinger ved NTNU Universitetsbiblioteket arrangerer skrivekvelder. Under skrivekveldene får studenter tilbud om skrivehjelp i biblioteket. Vanlige aktiviteter under skrivekveldene er

  • skrivehjelp av fagpersoner og læringsassistenter
  • workshoper og lynforedrag
  • hjelp til litteratursøk og referansehåndtering av biblioteksansatte
  • Shut up and write! – intensive skriveøkter

 

Skrivekvelder

Skrivekvelder er et arrangement som flere bibliotek arrangerer:

  • Writers Evening / Skrivekveld i Biblioteket for medisin og helse: dato ikke klar
  • Skrivekveld Biblioteket Dragvoll 2. oktober
  • Skrivekveld i Biblioteket Gjøvik: dato ikke klar
  • Skrivekveld på Gløshaugen i Realfagbiblioteket, 16. oktober 

Flere av arrangementene får bistand av SEKOM under planleggingen.

Logo SEKOM

Logo SEKOM

 

Mini calevent portlet

Arrangement