HVORDAN JOBBE MED OPPGAVEN?

Sjekkliste før innlevering av oppgave

Før du leverer inn oppgaven din, er det en del ting du bør sjekke.

Har du husket å

 • svare på problemstillingen?
 • fullføre alle argumenter og tankerekker du har med?
 • definere og gjort rede for fagbegreper?
 • bruke begreper konsekvent?
 • inkludere alle kildene du har brukt?
 • skrive en korrekt referanseliste?
 • oppdatere innholdsfortegnelsen med riktige sidetall?
 • lese korrektur og rettet opp skrivefeil?

 

Formatering av oppgaven

Det er også lurt å tenke på om du har formatert oppgaven din riktig før du leverer.

 Sjekk om du har med

 • sidetall
 • emnekode
 • navn/kandidatnummer (gjelder for eksamener)
 • innholdsfortegnelse
 • mellomtitler (og hvis du nummererer, at nummereringen er korrekt)
 • korrekt tekstformatering: Times New Roman, skriftstørrelse 12 og 1,5 linjeavstand.

Logo SEKOM