Sjekkliste før innlevering av oppgave

HVORDAN JOBBE MED OPPGAVEN?

Sjekkliste før innlevering av oppgave

Før du leverer inn oppgaven din, er det en del ting du bør sjekke.

Har du husket å

 • svare på problemstillingen?
 • fullføre alle argumenter og tankerekker du har med?
 • definere og gjort rede for fagbegreper?
 • bruke begreper konsekvent?
 • inkludere alle kildene du har brukt?
 • skrive en korrekt referanseliste?
 • oppdatere innholdsfortegnelsen med riktige sidetall?
 • lese korrektur og rettet opp skrivefeil?

 

Formatering av oppgaven

Det er også lurt å tenke på om du har formatert oppgaven din riktig før du leverer.

 Sjekk om du har med

 • sidetall
 • emnekode
 • navn/kandidatnummer (gjelder for eksamener)
 • innholdsfortegnelse
 • mellomtitler (og hvis du nummererer, at nummereringen er korrekt)

Logo SEKOM

Logo SEKOM