SEKOM Forum

SEKOM Forum

SEKOM Forum er en møteplass for forskere og praktikere som er opptatt av faglig kommunikasjon. Dette skal være en samarbeidsarena for SEKOM og vårt nettverk av forskere og samarbeidspartnere på tvers av fag og felt. Vi vil fokusere på kunnskapsdeling og på å utforske tema av felles interesse, enten dette handler om begreper og perspektiver, metodologiske spørsmål eller forskningssamarbeid.

Innimellom vil forumet organiseres som et Arbeidsforum, og da som et internt forum hvor forskerne på senteret presenterer arbeid for hverandre, søker innspill og samarbeider om utvalgte tema.

SEKOM Forum plan 2019

Torsdag 25.april, kl. 0900-1300: SEKOM Arbeidsforum med professor emeritus Per Linell, Göteborgs universitet

Fredag 13.juni, kl. 0900-1300: SEKOM Forum i samarbeid med Diskursseminaret og UTVEI-prosjektet. Tema: Samtaleledelse.

Sparebank1-bygget. Påmelding til kristin.halvorsen@ntnu.no.

SEKOM Forum 2018

  • Fredag 27. april, 12-14: SEKOM Arbeidsforum
  • Fredag 1.juni, 12-16: SEKOM Forum, Thon Hotel Prinsen: Bridging research and practice: Opportunities, challenges, and dilemmas in researcher-practitioner collaboration 
  • Fredag 28. September, 12-15: SEKOM Arbeidsforum
  • Fredag 2. november, SEKOM Forum, Litteraturhuset

Som en del av Sakprosafestivalen i Trondheim inviterer SEKOM til forelesning og paneldebatt med temaet: Skriftsamfunnet: deltakelse og mangfold i arbeids- og hverdagsliv.