Omarbeiding av teksten

Hvordan jobbe med oppgaven?

Omarbeiding av teksten

skrivesaker

Å omarbeide det du skriver gir ofte en god og lesbar tekst. Etter hvert som vi skriver, endrer vi vår forståelse av innholdet, og vi ser ting som må forbedres i teksten.

Del av skriveprosessen

Omarbeiding er en viktig del av det å skrive en tekst, og inngår som en del av skriveprosessen. At man skriver om en tekst, er ikke det samme som at man er dårlig til å skrive. Det betyr derimot at du er i stand til å se teksten fra et leserperspektiv, og se styrker og svakheter ved den. Vi omarbeider ved å:

  • bytte ut ord og uttrykk

  • tilføye det som mangler

  • flytte på tekstdeler

  • endre vinkling på tema

  • klargjøre deler som er uklare

  • utdype det som er litt for lite forklart

  • stryke

Stille spørsmål til teksten

Når du skal sette i gang med å omarbeide teksten, er det lurt å tenke gjennom noen spørsmål:

  • Hva ønsker jeg å si her?

  • Hva må jeg gjøre for at leseren skal forstå hva jeg vil si?

  • Hvordan kan jeg gjøre denne teksten bedre?

Disse vil hjelpe deg i arbeidet med å omskrive teksten.

Ulike nivåer for omarbeiding

En tekst kan omarbeides på flere nivåer, ut fra hvilket stadium du er på i skriveprosessen.

Logo SEKOM

Logo SEKOM