Nyttige nettsider

Nyttige nettsider

NTNU oppgaveskriving

NTNU Oppgaveskriving er Universitetsbibliotekets egen guide til informasjonskompetanse. På denne siden finner du informasjon om hvordan du gjør litteratursøk og bruker kilder i en tekst. VIKO er spesielt nyttig hvis du trenger å finne kilder, men er usikker på hvor du skal lete og hvordan du skal anvende kildene.


Søk & Skriv

Søk & Skriv er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og flere høgskoler og universitet i Oslo og Bergen. Her kan du få gode tips til hvordan du søker etter og leser litteratur, samt hvordan du skriver akademiske tekster og bruker referanser.


English Matters (engelsk)

Ressursbanken English matters tilbyr et stort utvalg av gode nettsider relatert til skriving på engelsk. Her kan du finne alt fra hjelp til selvstudier i engelsk grammatikk, til konkrete guider om hvordan du setter opp en CV på engelsk eller oversetter norske departementsnavn og lover.


Purdue Online Writing Lab (engelsk)

Purdue University Online Writing Lab tilbyr en rekke ulike temasider om forskjellige teksttyper. Siden er lett å navigere, og inneholder informasjon om hvordan du bør skrive alt fra vanlige oppgavebesvarelser til søknader og e-poster på engelsk. Dette er et fint sted å starte hvis du er usikker på hvordan du skal skrive en tekst, men også en fin ressurs hvis du bare ønsker å lære mer om skriving.


Harvard’s Guide to Using Sources (engelsk)

I likhet med VIKO, fokuserer Harvard’s Guide to Using Sources på å søke etter og bruke kilder. Nettsiden gir en detaljert gjennomgang av hvordan du kan finne kilder og integrere disse i teksten din. I tillegg gir guiden gode forklaringer på hvorfor riktig bruk av kilder er viktig.


Structuring a Paper (engelsk)

Strategies for Essay-Writing (Harvard University) er en ressursbank som fokuserer spesielt på å skrive oppgavebesvarelser. Hvis du er relativt fersk som student, kan disse ressursene hjelpe deg godt på vei til å bli kjent med akademiske standarder for oppgaveskriving. Hvis engelsk ikke er førstespråket ditt, kan denne siden også hjelpe deg å bli kjent med standarder for oppgaveskriving på engelsk.


HyperGrammar (engelsk)

På HyperGrammar (University of Ottawa) kan du blant annet lære mer om engelsk grammatikk og hvordan du konstruerer gode setninger og avsnitt. Siden kan ved første øyekast være litt vanskelig å navigere, men ikke mist motet – her er det mye nyttig å hente hvis du tar deg tiden til å bla gjennom de ulike kategoriene.


Top Twenty Errors in Undergraduate Writing (engelsk)

Stanford University har laget en oversikt over vanlige feil studenter gjør når de skal skrive tekster på engelsk. Kanskje har du gjort noen av disse feilene? Uansett kan det være nyttig å se over denne oversikten for å bli mer bevisst på vanlige feil.


Grammar Monster (engelsk)

Hvis den engelske grammatikken du lære på ungdomsskolen begynner å bli rusten, kan Grammar Monster være løsningen. Her finner du en lang liste over temaer med alt du måtte lure på om engelsk grammatikk. I tillegg til utfyllende forklaringer med eksempler, inneholder nettsiden også tester så du kan sjekke din egen kunnskap.

Logo SEKOM

Logo SEKOM