Masterverksted ISL

Masterverksted ISL

– En sosial og faglig møteplass

Masterkveld ISL studenter samarbeider
 

Masterverksted ISL er en studentinitiert møteplass for alle masterstudenter ved Institutt for språk og litteratur. Verkstedet er et sosialt og faglig initiativ i skrive- og forskningsprosessen, hvor studentene selv utvikler innholdet ut fra deres egne behov og ønsker.

Hva gjør vi?

Under masterverkstedet møtes vi for å fortelle, klage, diskutere og skrive sammen. Andre ganger inviterer vi fagpersoner for å snakke om tema vi ønsker å lære mer om, slik som metode, teori, skriveprosess, Word-formatering, kildereferanser og drøfting. 

Noen ganger har vi også større arrangementer. Et av disse er Masterdisaster, en dag med informasjon om hvordan blant annet helsesøster, bibliotek og instituttet kan støtte masterstudentene, eller Masters' panel, en sosial kveld med debattpanel bestående av veiledere og studenter. 

Masterkveld ISL er både en fysisk møteplass og en digital møteplass. Den digitale møteplassen består av en Facebook-gruppe, hvor vi planlegger, stiller spørsmål, har påminnelser og livestreamer, og av Google docs-dokumenter, med blant annet felles notater. 

Vi bestemmer sammen når, hvordan, hva, hvem og hvor vi skal møtes – for å støtte og hjelpe hverandre, og for å lære sammen i den litt skumle og store masterprosessen. 

Se Facebook-gruppen for oversikt over når og hvor verkstedene foregår og hva som skal skje. 

Har du spørsmål?

Kontakt Ingrid Bondevik på ingrid.bondevik@ntnu.no

Logo SEKOM

Logo SEKOM

 

Tilbakemeldinger fra studenter:

Tilbakemeldinger fra studenter:

 «Jeg synes vi har fått et fellesskap som har gjort at vi har kunnet ta opp en del problemer ved masterfaget som vi ellers sannsynligvis ikke hadde kunnet ta opp. Dessuten har jeg fått mye informasjon om masterløpet som jeg ellers hadde måttet lete opp på egen hånd og som jeg sikkert hadde vært mer usikker på»


«Det har vært helt supert å ha et sted å komme til med spørsmål, få vite masse informasjon f.eks. praktisk informasjon jeg ikke engang visste at jeg måtte tenke på. Jeg har faktisk fått se at det er flere enn meg som skriver master på ISL, og blitt kjent med medstudenter»