NTNUs arbeid med Klart lovspråk

NTNUs arbeid med Klart lovspråk

Dette prosjektet ble avsluttet i 2015. Prosjektet resulterte i en rapport og flere presentasjoner

Klarspråk handler om å skrive tekster som skal være forståelig for leserne. En prosjektgruppe ved NTNU har bidratt inn i Difis prosjekt Klart lovspråk, som har som mål å gjøre språket i fire innbyggerrettede lover klarere. Forskergruppa har gjort en leserundersøkelse og tekstanalyse av de fire lovene, som ble publisert i rapporten “Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv”.

Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom forskere og studenter ved NTNUs Institutt for språk og litteratur (ISL) og Institutt for lærerutdanning (ILU).

Disse fire lovene ble undersøkt:

  • Adopsjonsloven
  • Arvelova
  • Opplæringslova
  • Personellovene i Forsvaret.

Publikasjoner og presentasjoner

Prosjektgruppa har også presentert sine funn på flere konferanser i 2015, blant annet Lovspråkskonferansen, Nordisk klarspråkskonferanse og SkrivLes-konferansen. De har også skrevet flere artikler basert på funnene fra prosjektet, som er under utgivelse.

Prosjektgruppas medlemmer