Bruk av kilder

Hvordan strukturere teksten?

Bruk av kilder

Stabel med bøker

Å utvikle ny kunnskap og forske innebærer at man deltar i en faglig samtale hvor man bygger på det andre har sagt eller gjort. Når du skriver en faglig tekst, deltar du selv i den pågående samtalen. Gjennom å henvise til kilder gjør du deltakerne av denne samtalen synlig for leserne. Slik bygger du videre på andres arbeid og viser hvem som har sagt hva, som er et viktig grunnprinsipp i forskning. Derfor er det viktig å være nøye med hvordan du bruker og refererer til kilder når du skriver.

Les mer om hvordan du skal bruke kilder på NTNUs Innsida eller Kildekompasset.

Logo SEKOM

Logo SEKOM