Hvorfor skriver vi akademisk?

Hvorfor skriver vi akademisk?

Bøker akademisk

En stor og viktig del av akademia, enten du er student eller fagperson, er skriving. Er det ikke viktigere å forske enn å skrive? Svaret er både ja og nei. Uten å forske, ville vi ikke hatt noe å skrive om, men forsker vi uten å skrive, får vi heller ikke vist frem funnene våre.

Er du student, skriver du kanskje ikke mange vitenskapelige artikler, men skrivingen har likevel en viktig funksjon. For det første er skriving et godt verktøy for læring og bearbeidelse av informasjon. For det andre vil det å skrive studenttekster være en god øvelse til den dagen du kanskje skal rapportere noe du har oppdaget. Med andre ord er skriving viktig fordi det hjelper oss å:

  • bearbeide informasjon og bedre vår forståelse av stoffet
  • kommunisere funnene våre til andre fagpersoner
  • etablere oss som fagpersoner
  • delta i den akademiske diskursen, og derfor også i et vitenskapelig fellesskap

Hvorfor så mange regler for akademisk skriving?

Ved første øyekast kan det virke vanskelig å skulle følge en rekke regler og sjangerkrav for akademiske tekster. Hvorfor må egentlig tekstene vi skriver være så akademiske?

Vi skriver akademisk fordi

  • det er viktig å være konkret og detaljert når vi behandler vitenskapelige data
  • leseren skal kunne se argumentasjonen du bygger på eller ha mulighet til å gjennomføre den samme undersøkelsen du har gjort, med samme resultater
  • å følge gitte regler og retningslinjer for sjanger og stil gjør det enklere å lese og forstå teksten som en vitenskapelig tekst
  • tidsskrifter og andre institusjoner stiller krav til formatering og stil

Vi skriver med andre ord akademisk fordi denne sjangeren presenterer informasjon på en logisk, nøyaktig og korrekt måte. Ved å bruke denne sjangeren, er også teksten mulig for leseren å kjenne igjen, slik at hun vet hva hun kan forvente av innhold og stil i teksten. I en nyhetsartikkel kan det være nok å presentere høydepunkter fra en studie, men når vi presenterer for andre fagpersoner, er det svært viktig å ha med detaljene, unntakene og forutsetningene.

Å gjøre seg kjent med reglene og retningslinjene for akademisk skriving kan virke overveldende, men det er også en god investering i din egen kompetanse, enten du er student eller fagperson.
 

Kilde

Nygaard, Lynn P. (2008). Writing for Scholars. A Practical Guide to Making Sense and Being Heard. Oslo: Universitetsforlaget.

Logo SEKOM

Logo SEKOM