Hvordan strukturere teksten?

Hvordan strukturere teksten?

Skriving

Noen tekster, som forelesningsnotater, handlelister og dagbøker skriver vi for oss selv. Når vi skriver akademisk derimot, er det viktig at teksten er leselig og forståelig for andre. Det er derfor viktig å ha et tydelig mål med teksten, som du hele tiden har fokus på, enten det er en oppgavetekst eller en selvvalgt problemstilling du skal besvare.

Når du vet hva målet med teksten er, kan du begynne å strukturere teksten, for eksempel etter IMRoD-modellen, slik at du får med alt du trenger å ha med i en logisk rekkefølge. Det er også viktig at det er sammenheng og flyt i teksten, slik at de ulike delene tydelig henger sammen. En akademisk tekst settes også i sammenheng med andre akademiske tekster, og du bør derfor også være bevisst på hvordan du bruker kilder.

Logo SEKOM

Logo SEKOM