Ord som binder teksten sammen

Hvordan strukturere teksten?

Ord som binder teksten sammen

I en tekst er det noen ord som kan hjelpe å binde setninger, avsnitt og ulike deler av teksten sammen. De vanligste orden å bruke er bindeord og henvisninger.

Bindeord

Bindeord er ord som setter ulike setninger, setningsledd eller avsnitt i sammenheng med hverandre. Dette hjelper leseren å forstå hva du sier, fordi bindeordene signaliserer hvilket forhold det er mellom ulike utsagn, og gjør sammenhengen mellom flere deler av teksten logisk.

Bindeord kan signalisere

  • tilhørende informasjon eller tilleggsinformasjon (for eksempel og, videre, dessuten og i tilegg)
  • eksempler eller utdypning (for eksempel for å illustrere, for eksempel, mer spesifikt eller for å utdype)
  • sammenligning (for eksempel til sammenligning og i forhold til)
  • kontrast (for eksempel på den annen side, likevel og men)
  • oppsummering eller konklusjon (for eksempel for å oppsummere, kort fortalt og med andre ord)
  • tid eller kronologi (for eksempel avslutningsvis, videre, til slutt, innledningsvis og tidligere)
  • en logisk sammenheng (for eksempel derfor, altså og ettersom)

Flere eksempler på bindeord

Tekstbinderarkiv  
Tillegg Og, videre, forresten, dessuten, for eksempel
Kontrast Men, selv om, enda, derimot, på tross av, trass i, imidlertid, likevel, istedenfor, tvert i mot
Tid Da, når, mens, innen, før, etter, så, deretter, etterpå, endelig, senere, tidligere, samtidig, på den tid
Resultat, årsak, sammenheng For, fordi, så, da, derfor, slik at, hvis, altså, dermed, således, på grunn av, årsaken til
Oppregnende For det første, for det andre, det viktigste er at, med andre ord
 

Henvisninger

Henvisninger eller referanser kan både bety henvisninger til andre tekster og henvisninger til andre deler av teksten. Å henvise til andre tekster er nyttig fordi du kan få presentert informasjon uten å gå i for mye detalj, samtidig som du underbygger det du sier med kilder. Å henvise til egen tekst, for eksempel ved å si “som nevnt tidligere” eller “dette vil bli nøye gjennomgått i kapittel” er også nyttig.

Slike henvisninger gjør teksten lettere å lese fordi du minner leseren på noe som allerede er sagt, eller forsikrer leseren om at mer informasjon kommer, i stedet for å gjenta informasjonen flere ganger. I tillegg til at de gjør teksten lettere å lese, er det også mindre frustrerende for leseren, som slipper å lese det samme om og om igjen.

Logo SEKOM

Logo SEKOM