Risikovurdering og avvik knyttet til HMS

Sjøvannsanlegg, vannbehandlingssystem, verksted, alle laboratorier og dyrerom skal risikovurderes i henhold til NTNUs sentrale retningslinjer, og planer og tiltak for å redusere risiko skal utarbeides for alle aktivitet i anlegget. Linjeleder er ansvarlig for innføring av risikokartlegging og kvalitetssikring.

Driftsavvik, uhell, skader eller tilløp til ulykke skal rapporteres så raskt som mulig til driftsleder på eget skjema "Melding om avvik". Melding om avvik gjøres elektronisk via innsida (NTNUs intranett). Driftsleder har ansvar for å finne årsak til avviket og for oppfølging (treffe tiltak), og å etterse at tiltak fungerer som tiltenkt. Driftsleder rapporterer til linjeleder når avviket er lukket.

Risikovurderingen skal oppdateres en gang per år.

En overvåking og gjennomgang av internkontroll skal foretas en gang i året i henhold til NTNUs generelle krav om intern revisjon av HMS (under utarbeidelse, ferdig i løpet av våren 2009).

Thu, 17 Sep 2015 09:02:17 +0200

Risikovurdering

Retningslinjer for risikovurdering (HMSR-26)

Risikofylt aktivitet (HMSRV-12/18)

Kartlegging av risikofylt aktivitet (HMSRV-26/01)

Utdyping av punktene i skjemaet "Kartlegging av risikofylt aktivitet" (HMSRV-26/02)

Avviksmelding

Melding om avvik gjøres elektronisk via innsida (NTNUs intranett)