Opplæringsbehov og -tiltak innen HMS

Linjeleder er ansvarlig for å arrangere møte med ansatte og studenter to ganger i året for gjennomgang av HMS og forsøksdyrvirksomhet.

Alle forskere og forsøksteknikere som skal arbeide med forsøksdyr ved Senter for fiskeri og havbruk skal ha utdanning som er godkjent av Mattilsynet. Verneombud må ha gjennomgått HMS-kurs for å bli godkjent.

Ansvarshavende er pålagt oppdateringskurs hvert 5. år.

NTNU har brannslukkekurs hvor du kan få trening i bruk av utstyret.

Sentrale lenker

Opplæringstilbud ved NTNU:

Sikkerhetskurs for studenter