Drift av anlegg

Det er utarbeidet egne HMS-retningslinjer i forhold til drift av sjøvannsanlegg, vannbehandling og vaktberedskap for å oppfylle disse kravene.

  • Sjøvannsanlegg
  • Vannbehandling
  • Vaktberedskap
     

Sentrale lenker

Samordningsavtale mellom NTNU og SINTEF innen HMS ved Sealab

Rømningsveier og brannansvarlig

Romkort

Avviksmelding: Melding om avvik gjøres elektronisk via innsida (NTNUs intranett)

Felles retningslinjer mellom NTNU og SINTEF for arbeid i Sealabs dyreavdelinger

NTNUs generelle retningslinjer om HMS i forsøksdyravdelinger (HMSR-10)

Helse og velferd for akvatiske organismer

Sjøvannsanlegg

Vannbehandling

Vaktberedskap

Utforming av Forsøksdyravdelinger" (HMSR-11)

"Helse og velferd for akvatiske organismer", utarbeidet for NTNU Senter for fiskeri og havbruk

"Forsøksdyrutvalget" www.fdu.no

"Forsøksdyrutvalgets tilsyns- og søknadssystem" (FOTS)

Regelverk om forsøk med dyr - www.mattilsynet.no/fdu/regelverk

Branninstruks for Senter for fiskeri og havbruk

Risikovurdering

Retningslinjer for risikovurdering (HMSR-26)

Risikofykt aktivitet (HMSRV-12/18)

Kartlegging av risikofylt aktivitet (HMSRV-26/01)