Bildeserie fra SeaLab

Bildeserie fra SeaLab

 

Bildeserie fra SeaLab

 • Silje Forbod - makroalger. Foto

   

   

 • Torsk som spiser Artemia. Foto
 • SeaLab. Foto
 • Lakseoppdrett. Foto
 • Hummer er en ny art i marin akvakultur. Ved NTNU er det arbeidet flere år med larveutvikling og vekst hos tidlige stadier av hummer. Dette er en kritisk periode i livssyklus der de nyklekte larvene først spiser levende fôrorganismer (Artemia) og senere går over til å spise små pellets. Eggene som er avbildet blir brukt til å bestemme klekketidspunktet for larvene. Foto

   

   

   

 • Algekulturer. Mange algearter benyttes ved NTNU Senter for fiskeri og havbruk i forsøk med blåskjell, rotatorier, hoppekreps og marine fiskelarver. Dyrkingsteknikker for alger er også en viktig del av undervisningen i akvakultur. Foto
 • Calanus. Foto

Kontakt

Kontakt

 

Arne Kjøsnes (Driftsleder)

Kjell Inge Reitan (Leder brukerutvalget)