Presentasjoner fra SDU 2018

Presentasjoner fra SDU 2018

Plenum

Plenum torsdag 8. november 2018

Styrt av algoritmer? Demokratisk kompetanse i et teknologisk samfunn (Slideshare)
Professor Jill Walker Rettberg, UiB
pdf Eleven som agent i egen medieverden - Hva er skolens rolle?
Førsteamanuensis Daniel Schofield, NTNU

Plenum fredag 9. november 2018

pdf Fagfornyelsen
Direktør Hege Nilssen, Utdanningsdirektoratet
pdf Digital kompetanse i morgendagens næringsliv
Fungerende adm. dir. Område politikk og kommunikasjon Ole Erik Almlid, NHO

Parallellsesjoner

Sesjon 1A

Sesjon 1B

pdf Mind the Gap
Rektor Siri Endresen, Frøyland Ungdomsskole

Sesjon 1D

pdf Skoleeiers mulighetsrom - Om initiativ og utvikling på skoleeiernivå
Seksjonsleder skole Geir Olsen, Tromsø Kommune
pdf Når to blir en - En historie fra Trøndelag
Seksjonsleder Anders Bjøru, Trøndelag fylkeskommune

Sesjon 2C

pdf Elevstemmen i den digitale skulen
Rektor Svein Høyland, Hellvik skole

Sesjon 2D

pdf Om fagfornyelsen – veien videre. Hva skjer med de nye læreplanene?
Prosjektleder Tone Mittet, Utdanningsdirektoratet

Presentasjoner fra tidligere år finner du under Om SDU/Historikk