SDU 2016

SDU 2016

Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling 2016 ble arrangert på Lillestrøm 16. og 17. november 2016.