SDU 2015

SDU 2015

Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling 2015 ble arrangert på Lillehammer 12. og 13. november 2015.

Presentasjoner fra SDU 2015

Plenum

Parallellsesjoner

1C Skoleutvikling og IKT: Skråblikk fra en skoles utviklingsarbeid med læringsbrett

1D Læringsanalyse og bruk av gode verktoy for grunnskolen

1E Skoleledere og IKT: Utfordringer, muligheter og veier videre - Workshop

pdf Skoleledere og IKT
Ingunn Bremnes Stubdal, Svein-Erik Fjeld

2A: Fra god til bedre? Skoleeieres tilnærming til IKT for pedagogisk utvikling

2B Unibok – En ny generasjon digitale lærebøker

2E Skoleledere og IKT: Utfordringer, muligheter og veier videre - Workshop

Se sesjon 1E

3C Bruk av skytjenester og sosiale medier i skolen

3D Skoleledelse i innovativt arbeid: Hva handler det om?