SDU 2014

SDU 2014

forside SDU brosjyre 2014

Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling 2014 ble arrangert på Lillehammer 13. og 14. november 2014.

Last ned programbrosjyre fra SDU 2014

Presentasjoner fra SDU 2014

Plenum

pdf Fra visjoner til implementering – hva skal til for å lykkes?
Direktør Trond Ingebretsen, Senter for IKT i utdanningen
pdf Learning-centred leadership
Chief Executive Officer Steve Munby, CfBT Education Trust
pdf Et gagns digitalt menneske mennesche
Førsteamanuensis Elisabeth Staksrud (ph.d.), UIO

Parallellsesjoner

pdf Digital utvikling i skolen, ledes den av rektor?
Rektor Siri Gulseth, Frogn videregående skole
pdf Den virtuelle matematikkskolen
Seniorrådgiver Frode Løbersli, Senter for IKT I utdanningen
pdf - hva skjer når lederne blir "venner"?
Avdelingsleder Anita Jensen, Nordahl Grieg vgs
pdf Utvidet forsøk med internett under eksamen i videregående skole
Avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug, Utdanningsdirektoratet
pdf Utvidet forsøk med internett under engelsk eksamen på Grong videregående skole 2014
Rektor Anne Birgitte Steinsli Sklet, Grong videregående skole
pdf Aschehoug - Digitale lærebøker til skolen
Rådgiver Siv Tove Ophaug, Aschehoug Undervisning