Skolen i digital utvikling 2013

SDU 2013

Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling 2013 ble arrangert på Lillehammer 14. og 15. november 2013.