Program torsdag

SDU 2022
Program

Torsdag 27. oktober

Vis fredag

09:00 - 10:00
Registrering
 
10:00 - 11:15
Åpningsplenum

10:00 Velkommen

10:10 Digitalisering og ledere i skolen –Hva vil ligge i ny digitaliseringsstrategi 2023? (foreløpig tittel)
Sindre Lysø
statssekretær for kunnskapsministeren

10:30 IKT i norsk utdanning: Hva skjedde og hvor går vi?
Morten Søby
seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet
Øystein Johannessen
assisterende statsforvalter Trøndelag fylke
Mer om Åpningsplenum

 
11:15 - 11:35
Pause
 
11:35 - 13:05
Åpningsplenum (forts.)

11:35 Digital kompetanse i plattformiseringens tid
Ola Erstad
professor Universitetet i Oslo

12:20 Digitaliseringsstrategier i utbildningssektorn – för vem och varför?
Annika Agélii Genlott
projektleder nasjonal handlingsplan for skolens digitalisering, Sverige
Mer om Åpningsplenum (del to)

 
13:05 - 14:35
Lunsj
 
14:35 - 15:35
Parallellsesjoner 1

Sesjon 1A - barnetrinn

14:35 Utstillerinformasjon

14:50 Hvordan lede utvikling av lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse
Cecilie Skaalvik
førsteamanuensis, NTNU
Kenneth Nordgård
rektor Knarrlagsund oppvekstsenter

Mer om sesjon 1A

Sesjon 1B - ungdomstrinn

14:35 Utstillerinformasjon

14:50 «Vil du være med så heng på» – Ledelse av skoleutvikling i en digital hverdag
Kari Edvardsen
rektor, Rana ungdomsskole
Preben Nodland Hansen
undervisningsinspektør, Rana ungdomsskole

Mer om sesjon 1B

Sesjon 1C - videregående skole

14:35 Utstillerinformasjon

14:50 Endringsagenter i læringsdesign
Kjersti Normann
avdelingsleder, Elvebakken videregående skole

Mer om sesjon 1C

Sesjon 1D - skoleeier

14:35 Utstillerinformasjon

14:50 Intern kompetanseutvikling er god kompetanseutvikling
–Om utviklingsarbeid i Larvik kommune

Jørn Andersen
spesialkonsulent, Larvik kommune
Cecilie W. Ferraiolo
faglig rådgiver, Larvik kommune
Henrik Instebø
digitalpedagog, Larvik kommune

Mer om sesjon 1D

 
15:35 - 15:55
Pause
 
15:55 - 16:40
Plenum 2

Digitalt for oss og digitalt for dem
Snorre Valen
redaktør Trønderdebatt og leder for Kringkastingsrådet

Mer om plenum 2

 
19:30
Middag