Program fredag

SDU 2022
Program

Fredag 28. oktober

Vis torsdag

09:00 - 10:30
Plenum 3

Sikkerhet i en usikker tid – Konsekvenser for ledelse og praksis i skolen
Mass Soldal Lund
professor Høgskolen i Innlandet og Cyberingeniørskolen, Forsvarets høgskole

Roar Thon
fagdirektør Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Mer om plenum 3

 
10:30 - 11:00
Pause
 
11:00 - 11:45
Parallellsesjoner 2

Sesjon 2A

Trygg innramming av elevenes digitale læringsmiljø -kickstart personvern og informasjonssikkerhetsarbeidet med SkoleSecs verktøykasse
Lene Wiberg
spesialrådgiver KS
Christian Sørbye Larsen
prosjektleder KS

Mer om sesjon 2A

Sesjon 2B

Ledelse av digital transformasjon i skolen
Inger Langset
dosent NTNU
Moïra Warner
lektor Charlottenlund videregående skole og Trøndelag Nettskole

Mer om sesjon 2B

Sesjon 2C

Ny vår for alternative vurderingsformer, eller gedigent tilbakefall?
Tony Burner
professor USN
Yngve Lindvig
CEO Learnlab
Aslak Berntsen Husby
leder Elevorganisasjonen

Mer om sesjon 2C

 
11:45 - 12:15
Pause
 
12:15 - 14:00
Plenum 4

12:15 Den digitale generasjonen: Innsikt i barn og unges digitale hverdag i og utenfor skolen
Halla Björk Holmarsdottir
professor OsloMet
Greta Björk Gudmundsdottir
professor Universitetet i Oslo

13:00 Hva VIL vi med teknologi i skolen?
Marte Blikstad-Balas
professor Universitetet i Oslo
Mer om plenum 4

 

 
14:00
Avslutning og lunsj