Prosjektorganisering

Sentral prosjektgruppe fra 2018

Se organisasjonskart som pdf

Prosjektansvarlig: Frank Arntsen, økonomi og eiendomsdirektør

Prosjektleder: Jens Petter Nygård, seniorrådgiver i rektors stab

Prosjektleder for organisasjonsprosesser: Jens Petter Nygård, seniorrådgiver i rektors stab

Prosjektleder for byggeprosesser: Arvid Eriksen Skjervik, Eiendomsavdelingen/HR Prosjekt AS

Prosjektstøtte organisasjonsprosesser:

Prosjektstøtte byggeprosesser:

  • Programansvarlige
  • SHA
  • Eiendomsforvaltning
  • Innkjøp
  • Prosjektstyring (plan, økonomi, fremdrift, risiko)
  • Leieforhold
  • Læringsmiljø
  • Flytting

Prosjektorganiseringen ved fakultetene

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fakultet for naturvitenskap

Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for økonomi

Sentral styringsgruppe

Frank Arntsen, økonomi og eiendomsdirektør (leder)

Olav Bolland, dekan IV-fakultetet

Ingrid Schjølberg, dekan IE-fakultetet

Øyvind Weiby Gregersen, dekan NV-fakultetet

Marit Reitan, dekan SU-fakultetet

Lindis Burheim, eiendomssjef Eiendomsavdelingen

Merete Kvidal, Prosjektdirektør for Campusutvikling

Ronny Kjelsberg, ansattrepresentant