Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU

 

Campus Øya

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU lyser årlig ut midler til medisinsk- og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling for forskere i regionen.

Samarbeidsorganet behandler også strategiske saker av felles interesse for helseforetaket og NTNU.


Tildeling av forskningsmidler for 2017 ble vedtatt 4. november 2016.

Se hvem som har fått tildeling.