Ungdom og Psykisk Helse

Ungdom og Psykisk Helse

Prosjektleder Anne Mari Sund

Mental helse i ungdomsalderen danner grunnlag for helse og tilpasning til voksenlivet, og ulike faktorer kan påvirke utviklingen.Vi gjennomfører nå en oppfølgingsstudie av 2464 ungdommer i Sør og Nord-Trøndelag fra en representativ befolkningsundersøkelse som har vært med på tidligere datainnsamlinger i 1998 og 1999 da de var henholdsvis 14 og 15 år gamle.

Fokus er på deltakernes psykiske og fysiske helse i ung voksen alder og generell fungering i henhold til relasjoner, utdannelse og arbeidsliv. Prosjektet "Ungdom og Psykisk helse" er tverrfaglig med forskere fra flere institutter ved NTNU. Oppfølgingsundersøkelsen utføres av prosjektleder,  professor Anne Mari Sund og stipendiat Johannes F. Sigurdson.  De tidlige datainnsamlingene hadde god svarprosent (88 %).

Hittil i "Ungdom og Psykisk Helse" er det gjort ferdig fire ph.d.-avhandlinger og skrevet 16 internasjonale publikasjoner.  Disse er knyttet til blant annet områdene angst og depresjon, mobbing hodepine og smerte og sammenheng med psykisk helse i ungdomsalder.

"Ungdom og Psykisk helse" har et rikt datamateriale som gir grunnlag for mange ulike analyser og innfallsvinkler. Når disse ungdommene nå blir fulgt opp som unge voksne mener vi å ha viktige data for å se sammenhenger mellom sårbarheter i ungdomstiden og utvikling i voksen alder på mange ulike områder.

Vil du lese mer om funnene fra dette prosjektet, last ned Nyhetsbrevet.

Les også om oppfølgingundersøkelsen på NAPHA side sider.

person-portlet

Anne Mari Sund
Professor
anne.m.sund@ntnu.no
73551509

Ungdom og psykisk helse - bilde