Ressurspublisering

Tourette

Tourette

 

Spørreskjema

Bruksområde

Oversettelse, normer og kontaktperson

Yale’s Tourette Syndrom Liste

Selvrapport

Godkjent norsk oversettelse
Norsk navn: ”Symptomliste for tics og Gilles de la Tourettes syndrom” ved Gerd Strand. Oversetteren fikk tillatelsen for oversettelsen i 1988. Den norske oversettelsen ble ikke tilbakeoversatt.

Copyright – kontakt i Norge
Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Bygg 31 4. etg 0407 OSLO. Tlf: + 47 23 01 60 30 

Instrumentet er gratis.

Skjema for regisrering av tics
(etter en modell fra Yale Tourette Clinic)

Selvrapport

Godkjent norsk oversettelse
Gerd Strand fikk tillatelsen til oversettelse i 2005. Ingen tilbakeoversettelse.

Copyright – kontakt i Norge
Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Bygg 31 4. etg 0407 OSLO. Tlf: + 47 23 01 60 30 

Instrumentet er gratis.

Motoriske Tic Symptom Sjekkliste (Yale Global Tic Severity Scale)

 

Selvrapport

Godkjent norsk oversettelse
Godkjent oversettelse foreligger ved Gerd Strand og Kerstin von Plessen, etter tillatelse fra Lawrence Scahill og James Leckman, Yale. Tilbakeoversettelsen er under arbeid.

Copyright – kontakt i Norge
Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, Oslo universitetssykehus HF Ullevål, Bygg 31 4. etg 0407 OSLO. Tlf: + 47 23 01 60 30

 

Velkommen!

Flere tester

Finn flere tester på
www.psyktestbarn.no

Logo for Psyk Test Barn