Tidlig trygg i Trondheim

– En longitudinell populasjonsbasert studie av risiko- og beskyttelsesfaktorer for barns psykiske helse

Studien identifiserer risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av psykisk helse hos barn med utgangspunkt i undersøkelser av et representativt utvalg av 1000 fireåringer. Disse blir undersøkt på nytt annethvert år.

Studien startet i 2006 og forventes å fortsette til deltakerne er unge voksne. Barn og foreldre blir intervjuet, foreldre fyller ut skjema om seg selv og barnet, genprøver innhentes, fysiologiske mål tas opp, og barnet i lek og i interaksjon med foreldrene filmes for deretter å kodes. Svarprosenten er 82 %.

Turid Suzanne Berg-Nielsen fra RKBU Midt-Norge er en av forskerne i studien. Hun fokuserer særlig på identifiseringen av barns emosjonelle- og atferdsproblem. Videre undersøker hun betydningen av barns tilknytning og foreldre-barn samspill knyttet til avvikende personlighetstrekk hos foreldrene.

Besøk prosjektets hovedhjemmeside

Samarbeidspartnere

Psykologisk institutt, NTNU
Samfunnsforskning AS, NTNU
Professor Jay Belsky, University of London
Professor Adrian Angold og Professor Helen Egger, Duke University

Prosjektleder

Lars Wichstrøm, professor, Psykologisk institutt, NTNU

Øvrig prosjektgruppe

Turid S. Berg-Nielsen, førsteamanuensis, RKBU Midt-Norge, NTNU
Elisabet Soheim, psykolog, NTNU Samfunnsforskning
Trude H. Sveen, stipendiat, Psykologisk institutt, NTNU
Kristine Viddal, psykolog, NTNU Samfunnsforskning
Lise Carol Ellis, psykolog, NTNU Samfunnsforskning
Beate Hygen, pedagog, NTNU Samfunnsforskning